Alfabet

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Spridning av alfabet i världen

██ Latinska alfabetet

██ Kyrilliska alfabetet

██ Arabiska alfabetet

██ Brahmiska alfabet (såsom exempelvis devanagari)

██ Blandat: latin och kyrilliskt

██ Blandat: latin och arabiskt

██ Blandat: inget eller annat alfabet

██ Annat alfabet

██ Inget alfabet

Alfabet (från de två första bokstäverna i feniciska alfabetet aleph och beth, genom grekiska alfabetets alfa och beta) är en uppsättning skrivtecken, bokstäver.

Det som kännetecknar ett alfabet är att enstaka tecken motsvarar ett ljud, fonem. Man kan jämföra med till exempel kinesiska skriftspråket där ett tecken står för ett helt ord eller en stavelse. I det svenska språket används en variant av det latinska alfabetet.

En orsak till att det finns sådana mängder litteratur från alla olika genrer från det antika Grekland, är att man hade ett fungerande alfabet med inte alltför många tecken att lära in. Läs- och skrivkunnigheten blev mer allmän. Det alfabetet hade troligen sitt ursprung i det feniciska alfabetet. Troligen är även devanagari (det som används av hindi och sanskrit) av samma ursprungliga rötter. Den första bokstaven var ett stiliserat tjurhuvud, det vill säga uppochnervända A. "Huvudet" vändes av senare kulturer. Den andra bokstaven var ett stiliserat hus, som senare roterades 90 grader och blev B.

Alfabetet spred sig så småningom och modifierades och förändrades på olika sätt i olika områden. En del av de germanska runorna har utseende som i viss mån liknar bokstäver i de latinska och grekiska alfabeten, vilket tyder på ett samband.

Lista över alfabet

Se även

Externa länkar

Dr. L. Henkel, Verbreitung der Schriftarten in Europa, 1900

Personliga verktyg