Fonem

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Språkets nivåer
Texter
Satser
Fraser
Ord
Morfem
Fonem
Läran om fonem kallas fonologi, ej att förväxlas med fonetik.

Ett fonem, eller segmentala fonem, är ett språkljud; en fon, eller en grupp av foner med språkmässigt samma betydelse. Ett fonem brukar därför anges som det talade språkets minsta betydelseskiljande enhet. (Morfemet är den minsta betydelsebärande enheten. Ibland sammanfaller fonem och morfem som i orden i och ö.) Till exempel är kort ä ett fonem, trots att dess uttal varierar mellan ord som ”värk”, ”välj” och ”väck”. Dessa kontextuella uttalsvarianter kallas för allofoner. Fonem tecknas genom att man skriver snedstreck kring dem (t.ex. /a/, /p/ och /h/). Man tar reda på om ett ljud är ett fonem eller bara en fon genom att använda sig av minimala ordpar.

Inom fonetiken skiljer man mellan fonem och prosodem, där båda är betydelseskiljande. Prosodemen utgörs av den del av uttalet som handlar om accent av fonemen: "Formel" och "formell" har olika betydelser eftersom betoningen i första exemplet hamnar på första stavelsen medan den hamnar på andra i det andra exemplet. De segmentala fonemen är dock desamma.

Segmentala fonem delas normalt in i vokaler och konsonanter.

Personliga verktyg