Domare

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
  • En domare är en som ansvarar för dömande verksamhet vid en domstol. Domare är ett samlingsnamn för titlar så som bland annat lagman, rådman i underrätt och president, hovrättslagman och hovrättsråd i överrätt. Eftersom även nämndemän deltar i den dömande verksamheten, och därmed är domare, används i lagtexter begreppet lagfaren domare om de juridiskt utbildade domarna. Lagfarna domare i Sverige är anställda i respektive domstol. Domstolsverket är ett serviceorgan för hela domstolsväsendet.
    Den normala domarbanan påbörjas efter en notarietjänstgöring under två år vid en tingsrätt eller en länsrätten. Därefter ansöker man om en tjänst som fiskal hos en överrätt (hovrätt eller kammarrätt). Fiskalstjänsten pågår under fyra år och efter slutligt godkännande erhålls titeln assessor. Efter att man blivit assessor arbetar man ofta utanför domstolen, till exempel som sekreterare i offentliga utredningar eller undervisar på ett universitet, under en period (ofta många år) för att skaffa sig erfarenheter. Därefter ansöker man om en fast tjänst som rådman vid en domstol.
  • Domare, med ungefärlig betydelse "hövding", förekommer i Domarboken i Bibeln.

Se även


Personliga verktyg