Rådman

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Rådman är beteckningen på en ordinarie domare i en underrätt (tingsrätt eller länsrätt).

Historik

Titeln rådman var ursprungligen sedan medeltiden knuten till medlemmarna av en stads magistrat, som var stadens administration och styrelse och bestod av borgmästare och rådmän.

Ur denna magistrat utvecklades rådhusrätten som också bestod av borgmästare och rådmän. De senare kunde väljas av stadens borgare, medan borgmästarna utnämndes av Kungl. Maj:t bland tre av stadens borgare föreslagna personer (enligt 1809 års regeringsform § 31). — Enligt 1809 års regeringsform § 31 utsågs dock rådmännen i Stockholm på samma sätt som borgmästare i övriga landet. Där utsåg Kungl. Maj:t alltså alla magistratens ledamöter på så sätt att en rådman eller borgmästare utsågs av Kungl. Maj:t bland tre av stadens borgerskap föreslagna personer.

Rådhusrätten var för övrigt fram till 1849 andra instans inom stadens "rågång" (6 kapitlet 1 § Rättegångsbalken i 1734 års lag), medan kämnärsrätten utgjorde första instans inom samma område.

Rådmann i Norge

I Norge kallas den som leder kommunens förvaltning och verkställer kommunestyrets eller bystyrets[1] beslut för rådmann. Denne kallades innan 1939 borgermester, "borgmästare", men sedan 1939 rådmann. Rådmännen i Norge motsvarar alltså Finlands kommun- och stadsdirektörer.

I kommuner med kommunal parlamentarism (2006 enbart i Oslo och Bergen), vill dock den förtroendevalda kommunledningen, liksom i de kommuner i Finland där borgmästare ersätter kommun- och stadsdirektörer, överta ledningen av förvaltningen och där finns alltså ingen rådmann.

Kommunal parlamentarism innebär att kommunstyrelsen enbart består av majoriteten i kommunestyret/bystyret. Kommunstyrelse kallas på norska vanligen formannskap "ordförandeskap", men i Oslo och Bergen kallas kommunstyrelsen numera byråd ("stadens råd") sedan 1986 respektive 2000 och dess ordförande (kommunstyrelsens ordförande eller finansborgarråd) kallas byrådsleder (ungefär "stadsrådsledaren").

Mer om detta finns på norska Wikipedia, i artiklarna no:Rådmann, no:Formannskap, no:Byråd och no:Kommunestyre.

Not

  1. norska kallas fullmäktige kommunestyre eller bystyre. I kommuner, med orter som traditionellt eller på grund av förhållandena kallas "stad" (norska: by), kallas fullmäktige för bystyre.
Personliga verktyg
På andra språk