2 Mos 40

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

1917
1: Och HERREN talade till Mose och sade:

2: "När den första månaden ingår, skall du på första dagen i månaden uppsätta uppenbarelsetältets tabernakel.
3: Och du skall däri sätta vittnesbördets ark och hänga förlåten framför arken.
4: Och du skall föra bordet ditin och lägga upp på detta vad där skall vara upplagt; och du skall föra ditin ljusstaken och sätta upp lamporna på den.
5: Och du skall ställa det gyllene rökelsealtaret framför vittnesbördets ark; och du skall sätta upp förhänget för ingången till tabernaklet.
6: Och brännoffersaltaret skall du ställa framför ingången till uppenbarelsetältets tabernakel.
7: Och du skall ställa bäckenet mellan uppenbarelsetältet och altaret och gjuta vatten däri.
8: Och du skall sätta upp förgårdshägnaden runt omkring och hänga upp förhänget för porten till förgården.
9: Och du skall taga smörjelseoljan och smörja tabernaklet och allt vad däri är och helga det jämte alla dess tillbehör, så att det bliver heligt.
10: Du skall ock smörja brännoffersaltaret jämte alla dess tillbehör och helga altaret; så bliver altaret högheligt.
11: Du skall ock smörja bäckenet jämte dess fotställning och helga det.
12: Därefter skall du föra Aron och hans söner fram till uppenbarelsetältets ingång och två dem med vatten.
13: Och du skall sätta på Aron del heliga kläderna, och smörja honom och helga honom till att bliva präst åt mig
14: Och du skall föra fram hans söner och sätta livklädnader på dem.
15: Och du skall smörja dem, såsom du smorde deras fader, till att bliva präster åt mig. Så skall denna deras smörjelse bliva för dem en invigning till ett evärdligt prästadöme, släkte efter släkte.
16: Och Mose gjorde detta; han gjorde i alla stycken såsom HERREN hade bjudit honom.
17: Så blev då tabernaklet uppsatt i första månaden av andra året, på första dagen i månaden.
18: Då satte Mose upp tabernaklet. Han lade ut dess fotstycken, ställde fast dess bräder, sköt in dess tvärstänger och satte upp dess stolpar.
19: Och han bredde täckelset över tabernaklet och lade ovanpå täckelset dess överdrag allt såsom HERREN hade bjudit Mose.
20: Och han tog vittnesbördet och lade det in i arken och satte stängerna på arken; och han satte nådastolen ovanpå arken.
21: Sedan förde han arken in i tabernaklet och satte upp förlåten som skulle hänga framför arken, och hängde så för vittnesbördets ark, allt såsom HERREN hade bjudit Mose.
22: Och han satte bordet i uppenbarelsetältet, vid tabernaklets norra sida, utanför förlåten,
23: och lade upp på detta de bröd som skulle vara upplagda inför HERRENS ansikte, allt såsom HERREN hade bjudit Mose.
24: Och han ställde ljusstaken in i uppenbarelsetältet, mitt emot bordet, på tabernaklets södra sida,
25: och satte upp lamporna inför HERRENS ansikte, såsom HERREN hade bjudit Mose.
26: Och han ställde det gyllene altaret in i uppenbarelsetältet, framför förlåten,
27: och antände välluktande rökelse därpå, såsom HERREN hade bjudit Mose.
28: Och han satte upp förhänget för ingången till tabernaklet.
29: Och brännoffersaltaret ställde han vid ingången till uppenbarelsetältets tabernakel och offrade brännoffer och spisoffer därpå, såsom HERREN hade bjudit Mose.
30: Och han ställde bäckenet mellan uppenbarelsetältet och altaret och göt vatten till tvagning däri.
31: Och Mose och Aron och hans söner tvådde sedermera sina händer och fötter med vatten därur;
32: så ofta de skulle gå in i uppenbarelsetältet eller träda fram till altaret, tvådde de sig, såsom HERREN hade bjudit Mose.
33: Och han satte upp förgårdshägnaden runt omkring tabernaklet och altaret, och hängde upp förhänget för porten till förgården. Så fullbordade Mose allt arbetet.
34: Då övertäckte molnskyn uppenbarelsetältet, och HERRENS härlighet uppfyllde tabernaklet;
35: och Mose kunde icke gå in i uppenbarelsetältet, eftersom molnskyn vilade däröver och HERRENS härlighet uppfyllde tabernaklet.
36: Och så ofta molnskyn höjde sig från tabernaklet, bröto Israels barn upp; så gjorde de under hela sin vandring.
37: Men så länge molnskyn icke höjde sig, bröto de icke upp, utan stannade ända till den dag då den åter höjde sig.
38: Ty HERRENS molnsky vilade om dagen över tabernaklet, och om natten var eld i den; så var det inför alla Israels barns ögon under hela deras vandring.

 

KJV
1: And the LORD spake unto Moses, saying,

2: On the first day of the first month shalt thou set up the tabernacle of the tent of the congregation.
3: And thou shalt put therein the ark of the testimony, and cover the ark with the vail.
4: And thou shalt bring in the table, and set in order the things that are to be set in order upon it; and thou shalt bring in the candlestick, and light the lamps thereof.
5: And thou shalt set the altar of gold for the incense before the ark of the testimony, and put the hanging of the door to the tabernacle.
6: And thou shalt set the altar of the burnt offering before the door of the tabernacle of the tent of the congregation.
7: And thou shalt set the laver between the tent of the congregation and the altar, and shalt put water therein.
8: And thou shalt set up the court round about, and hang up the hanging at the court gate.
9: And thou shalt take the anointing oil, and anoint the tabernacle, and all that is therein, and shalt hallow it, and all the vessels thereof: and it shall be holy.
10: And thou shalt anoint the altar of the burnt offering, and all his vessels, and sanctify the altar: and it shall be an altar most holy.
11: And thou shalt anoint the laver and his foot, and sanctify it.
12: And thou shalt bring Aaron and his sons unto the door of the tabernacle of the congregation, and wash them with water.
13: And thou shalt put upon Aaron the holy garments, and anoint him, and sanctify him; that he may minister unto me in the priest's office.
14: And thou shalt bring his sons, and clothe them with coats:
15: And thou shalt anoint them, as thou didst anoint their father, that they may minister unto me in the priest's office: for their anointing shall surely be an everlasting priesthood throughout their generations.
16: Thus did Moses: according to all that the LORD commanded him, so did he.
17: And it came to pass in the first month in the second year, on the first day of the month, that the tabernacle was reared up.
18: And Moses reared up the tabernacle, and fastened his sockets, and set up the boards thereof, and put in the bars thereof, and reared up his pillars.
19: And he spread abroad the tent over the tabernacle, and put the covering of the tent above upon it; as the LORD commanded Moses.
20: And he took and put the testimony into the ark, and set the staves on the ark, and put the mercy seat above upon the ark:
21: And he brought the ark into the tabernacle, and set up the vail of the covering, and covered the ark of the testimony; as the LORD commanded Moses.
22: And he put the table in the tent of the congregation, upon the side of the tabernacle northward, without the vail.
23: And he set the bread in order upon it before the LORD; as the LORD had commanded Moses.
24: And he put the candlestick in the tent of the congregation, over against the table, on the side of the tabernacle southward.
25: And he lighted the lamps before the LORD; as the LORD commanded Moses.
26: And he put the golden altar in the tent of the congregation before the vail:
27: And he burnt sweet incense thereon; as the LORD commanded Moses.
28: And he set up the hanging at the door of the tabernacle.
29: And he put the altar of burnt offering by the door of the tabernacle of the tent of the congregation, and offered upon it the burnt offering and the meat offering; as the LORD commanded Moses.
30: And he set the laver between the tent of the congregation and the altar, and put water there, to wash withal.
31: And Moses and Aaron and his sons washed their hands and their feet thereat:
32: When they went into the tent of the congregation, and when they came near unto the altar, they washed; as the LORD commanded Moses.
33: And he reared up the court round about the tabernacle and the altar, and set up the hanging of the court gate. So Moses finished the work.
34: Then a cloud covered the tent of the congregation, and the glory of the LORD filled the tabernacle.
35: And Moses was not able to enter into the tent of the congregation, because the cloud abode thereon, and the glory of the LORD filled the tabernacle.
36: And when the cloud was taken up from over the tabernacle, the children of Israel went onward in all their journeys:
37: But if the cloud were not taken up, then they journeyed not till the day that it was taken up.
38: For the cloud of the LORD was upon the tabernacle by day, and fire was on it by night, in the sight of all the house of Israel, throughout all their journeys.

 

PR33.38
1: Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:

2: "Ensimmäisen kuukauden ensimmäisenä päivänä pystytä asumus, ilmestysmaja.
3: Ja aseta sinne lain arkki ja ripusta esirippu arkin eteen.
4: Ja tuo sinne pöytä ja lado sille näkyleivät päälletysten; ja tuo sinne seitsenhaarainen lamppu ja nosta sen lamput paikoilleen.
5: Ja sijoita kultainen suitsutusalttari lain arkin eteen ja ripusta uudin majan oveen.
6: Ja polttouhrialttari sijoita asumuksen, ilmestysmajan, oven eteen.
7: Ja allas sijoita ilmestysmajan ja alttarin välille ja kaada siihen vettä.
8: Ja tee esipiha yltympäri ja pane uudin esipihan porttiin.
9: Ota sitten voiteluöljyä ja voitele asumus ja kaikki, mitä siinä on, ja pyhitä se kalustoineen, että se tulisi pyhäksi.
10: Ja voitele polttouhrialttari kaikkine kaluineen ja pyhitä alttari, että alttari tulisi korkeasti-pyhäksi.
11: Voitele myös allas jalustoineen ja pyhitä se.
12: Tuo sitten Aaron poikineen ilmestysmajan ovelle ja pese heidät vedellä.
13: Ja pue Aaron pyhiin vaatteisiin ja voitele hänet ja pyhitä hänet, että hän pappina palvelisi minua.
14: Ja tuo myös hänen poikansa ja pue heidän ylleen ihokkaat.
15: Ja voitele heidät, niinkuin sinä voitelit heidän isänsäkin, että he pappeina palvelisivat minua. Niin tämä on oleva heille voitelu ikuiseen pappeuteen, sukupolvesta sukupolveen."
16: Ja Mooses teki kaiken, niinkuin Herra oli häntä käskenyt; niin hän teki.
17: Ja asumus pystytettiin toisen vuoden ensimmäisessä kuussa, kuukauden ensimmäisenä päivänä.
18: Silloin Mooses pystytti asumuksen. Hän asetti paikoilleen sen jalustat, kiinnitti sen laudat, sovitti paikoilleen sen poikkitangot ja pystytti sen pylväät.
19: Ja hän levitti asumuksen ylle teltan ja asetti ylimmäksi sen päälle telttapeitteen, niinkuin Herra oli Moosesta käskenyt.
20: Sitten hän otti lain, pani sen arkkiin ja kiinnitti arkkiin korennot ja asetti armoistuimen arkin päälle.
21: Ja hän toi arkin asumukseen ja sijoitti paikoilleen sitä verhoavan esiripun, ripustaen sen lain arkin eteen, niinkuin Herra oli Moosesta käskenyt.
22: Ja hän asetti pöydän ilmestysmajaan, asumuksen pohjoissivulle, esiripun ulkopuolelle
23: ja latoi sille näkyleivät päälletysten Herran eteen, niinkuin Herra oli Moosesta käskenyt.
24: Ja hän asetti seitsenhaaraisen lampun ilmestysmajaan, vastapäätä pöytää, asumuksen eteläsivulle,
25: ja nosti lamput paikoilleen Herran eteen, niinkuin Herra oli Moosesta käskenyt.
26: Ja hän asetti kultaisen alttarin ilmestysmajaan esiripun eteen
27: ja poltti siinä hyvänhajuista suitsuketta, niinkuin Herra oli Moosesta käskenyt.
28: Ja hän ripusti uutimen asumuksen oveen.
29: Ja polttouhrialttarin hän asetti asumuksen, ilmestysmajan, oven eteen ja uhrasi sen päällä polttouhrin ja ruokauhrin, niinkuin Herra oli Moosesta käskenyt.
30: Ja altaan hän asetti ilmestysmajan ja alttarin välille ja kaatoi siihen vettä peseytymistä varten.
31: Ja Mooses ja Aaron ja hänen poikansa pesivät siinä kätensä ja jalkansa;
32: kun he menivät ilmestysmajaan tahi lähestyivät alttaria, niin he aina peseytyivät, niinkuin Herra oli Moosesta käskenyt.
33: Ja asumuksen ja alttarin ympärille hän laittoi esipihan ja ripusti uutimen esipihan porttiin. Ja niin Mooses päätti sen työn.
34: Sitten pilvi peitti ilmestysmajan, ja Herran kirkkaus täytti asumuksen;
35: eikä Mooses voinut mennä ilmestysmajaan, sillä pilvi oli laskeutunut sen päälle, ja Herran kirkkaus täytti asumuksen.
36: Ja joka kerta, kun pilvi kohosi asumuksen päältä, lähtivät israelilaiset liikkeelle; näin oli koko heidän vaelluksensa ajan.
37: Mutta milloin pilvi ei kohonnut, he eivät lähteneet liikkeelle, ennenkuin sinä päivänä, jona se taas kohosi.
38: Exodus 40:38, ## Missing!
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg