2 Mos 25

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |

1917
1: Och HERREN talade till Mose och sade:

2: Säg till Israels barn att de upptaga en gärd åt mig; av var och en som har ett därtill villigt hjärta skolen I upptaga denna gärd åt mig.
3: Och detta är vad I skolen upptaga av dem såsom gärd: guld, silver och koppar
4: mörkblått, purpurrött, rosenrött och vitt garn och gethår,
5: rödfärgade vädurskinn, tahasskinn, akacieträ,
6: olja till ljusstaken, kryddor till smörjelseoljan och till den välluktande rökelsen,
7: äntligen onyxstenar och infattningsstenar, till att användas för efoden och för bröstskölden.
8: Och de skola göra åt mig en helgedom, för att jag må bo mitt ibland dem.
9: Tabernaklet och alla dess tillbehör skolen I göra alldeles efter de mönsterbilder som jag visar dig.
10: De skola göra en ark av akacieträ, två och en halv aln lång, en och en halv aln bred och en och en halv aln hög.
11: Och du skall överdraga den med rent guld, innan och utan skall du överdraga den; och du skall på den göra en rand av guld runt omkring.
12: Och du skall till den gjuta fyra ringar av guld och sätta dem över de fyra fötterna, två ringar på ena sidan och två ringar på andra sidan.
13: Och du skall göra stänger av akacieträ och överdraga dem med guld.
14: Och stängerna skall du skjuta in i ringarna, på sidorna av arken, så att man med dem kan bära arken.
15: Stängerna skola sitta kvar i ringarna på arken; de få icke dragas ut ur dem.
16: Och i arken skall du lägga vittnesbördet, som jag skall giva dig.
17: Och du skall göra en nådastol av rent guld, två och en halv aln lång och en och en halv aln bred.
18: Och du skall göra två keruber av guld; i drivet arbete skall du göra dem och sätta dem vid de båda ändarna av nådastolen.
19: Du skall göra en kerub till att sätta vid ena ändan, och en kerub till att sätta vid andra ändan. I ett stycke med nådastolen skolen I göra keruberna vid dess båda ändar.
20: Och keruberna skola breda ut sina vingar och hålla dem uppåt, så att de övertäcka nådastolen med sina vingar, under det att de hava sina ansikten vända mot varandra; ned mot nådastolen skola keruberna vända sina ansikten.
21: Och du skall sätta nådastolen ovanpå arken, och i arken skall du lägga vittnesbördet, som jag skall giva dig.
22: Och där skall jag uppenbara mig för dig; från nådastolen, från platsen mellan de två keruberna, som stå på vittnesbördets ark, skall jag tala med dig om alla bud som jag genom dig vill giva Israels barn.
23: Du skall ock göra ett bord av akacieträ, två alnar långt, en aln brett och en och en halv aln högt.
24: Och du skall överdraga det med rent guld; och du skall göra en rand av guld därpå runt omkring
25: Och runt omkring det skall du göra en list av en hands bredd, och runt omkring listen skall du göra en rand av guld.
26: Och du skall till bordet göra fyra ringar av guld och sätta ringarna i de fyra hörnen vid de fyra fötterna.
27: Invid listen skola ringarna sitta, för att stänger må skjutas in i dem, så att man kan bära bordet.
28: Och du skall göra stängerna av akacieträ och överdraga dem med guld, och med dem skall bordet bäras.
29: Du skall ock göra därtill fat och skålar, kannor och bägare, med vilka man skall utgjuta drickoffer; av rent guld skall du göra dem.
30: Och du skall beständigt hava skådebröd liggande på bordet inför mitt ansikte.
31: Du skall ock göra en ljusstake av rent guld. I drivet arbete skall ljusstaken göras, med sin fotställning och sitt mittelrör; kalkarna därpå, kulor och blommor skola vara i ett stycke med den.
32: Och sex armar skola utgå från ljusstakens sidor, tre armar från ena sidan och tre armar från andra sidan.
33: På den ena armen skola vara tre kalkar, liknande mandelblommor, vardera bestående av en kula och en blomma, och på den andra armen sammalunda tre kalkar, liknande mandelblommor, vardera bestående av en kula och en blomma så skall det vara på de sex arma som utgå från ljusstaken.
34: Men på själva ljusstaken skola vara fyra kalkar, liknande mandelblommor, med sina kulor och blommor.
35: En kula skall sättas under del första armparet som utgår från ljusstaken, i ett stycke med den, och en kula under det andra armparet som utgår från ljusstaken, i ett stycke med den, och en kula under det tredje armparet som utgår från ljusstaken, i ett stycke med den: alltså under de sex armar som utgå från ljusstaken.
36: Deras kulor och armar skola vara: i ett stycke med den, alltsammans ett enda stycke i drivet arbete av rent guld.
37: Och du skall till den göra sju lampor, och lamporna skall man sätta upp så, att den kastar sitt sken över platsen därframför.
38: Och lamptänger och brickor till den skall du göra av rent guld.
39: Av en talent rent guld skall man göra den med alla dessa tillbehör.
40: Och se till, att du gör detta efter de mönsterbilder som hava blivit dig visade på berget.

 

KJV
1: And the LORD spake unto Moses, saying,

2: Speak unto the children of Israel, that they bring me an offering: of every man that giveth it willingly with his heart ye shall take my offering.
3: And this is the offering which ye shall take of them; gold, and silver, and brass,
4: And blue, and purple, and scarlet, and fine linen, and goats' hair,
5: And rams' skins dyed red, and badgers' skins, and shittim wood,
6: Oil for the light, spices for anointing oil, and for sweet incense,
7: Onyx stones, and stones to be set in the ephod, and in the breastplate.
8: And let them make me a sanctuary; that I may dwell among them.
9: According to all that I shew thee, after the pattern of the tabernacle, and the pattern of all the instruments thereof, even so shall ye make it.
10: And they shall make an ark of shittim wood: two cubits and a half shall be the length thereof, and a cubit and a half the breadth thereof, and a cubit and a half the height thereof.
11: And thou shalt overlay it with pure gold, within and without shalt thou overlay it, and shalt make upon it a crown of gold round about.
12: And thou shalt cast four rings of gold for it, and put them in the four corners thereof; and two rings shall be in the one side of it, and two rings in the other side of it.
13: And thou shalt make staves of shittim wood, and overlay them with gold.
14: And thou shalt put the staves into the rings by the sides of the ark, that the ark may be borne with them.
15: The staves shall be in the rings of the ark: they shall not be taken from it.
16: And thou shalt put into the ark the testimony which I shall give thee.
17: And thou shalt make a mercy seat of pure gold: two cubits and a half shall be the length thereof, and a cubit and a half the breadth thereof.
18: And thou shalt make two cherubims of gold, of beaten work shalt thou make them, in the two ends of the mercy seat.
19: And make one cherub on the one end, and the other cherub on the other end: even of the mercy seat shall ye make the cherubims on the two ends thereof.
20: And the cherubims shall stretch forth their wings on high, covering the mercy seat with their wings, and their faces shall look one to another; toward the mercy seat shall the faces of the cherubims be.
21: And thou shalt put the mercy seat above upon the ark; and in the ark thou shalt put the testimony that I shall give thee.
22: And there I will meet with thee, and I will commune with thee from above the mercy seat, from between the two cherubims which are upon the ark of the testimony, of all things which I will give thee in commandment unto the children of Israel.
23: Thou shalt also make a table of shittim wood: two cubits shall be the length thereof, and a cubit the breadth thereof, and a cubit and a half the height thereof.
24: And thou shalt overlay it with pure gold, and make thereto a crown of gold round about.
25: And thou shalt make unto it a border of an hand breadth round about, and thou shalt make a golden crown to the border thereof round about.
26: And thou shalt make for it four rings of gold, and put the rings in the four corners that are on the four feet thereof.
27: Over against the border shall the rings be for places of the staves to bear the table.
28: And thou shalt make the staves of shittim wood, and overlay them with gold, that the table may be borne with them.
29: And thou shalt make the dishes thereof, and spoons thereof, and covers thereof, and bowls thereof, to cover withal: of pure gold shalt thou make them.
30: And thou shalt set upon the table shewbread before me alway.
31: And thou shalt make a candlestick of pure gold: of beaten work shall the candlestick be made: his shaft, and his branches, his bowls, his knops, and his flowers, shall be of the same.
32: And six branches shall come out of the sides of it; three branches of the candlestick out of the one side, and three branches of the candlestick out of the other side:
33: Three bowls made like unto almonds, with a knop and a flower in one branch; and three bowls made like almonds in the other branch, with a knop and a flower: so in the six branches that come out of the candlestick.
34: And in the candlestick shall be four bowls made like unto almonds, with their knops and their flowers.
35: And there shall be a knop under two branches of the same, and a knop under two branches of the same, and a knop under two branches of the same, according to the six branches that proceed out of the candlestick.
36: Their knops and their branches shall be of the same: all it shall be one beaten work of pure gold.
37: And thou shalt make the seven lamps thereof: and they shall light the lamps thereof, that they may give light over against it.
38: And the tongs thereof, and the snuffdishes thereof, shall be of pure gold.
39: Of a talent of pure gold shall he make it, with all these vessels.
40: And look that thou make them after their pattern, which was shewed thee in the mount.

 

PR33.38
1: Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:

2: "Sano israelilaisille, että he kokoavat anteja minulle; jokaiselta, jonka sydän on siihen altis, ottakaa vastaan anti minulle.
3: Ja nämä ovat ne annit, joita teidän on otettava vastaan heiltä: kultaa, hopeata ja vaskea,
4: punasinisiä, purppuranpunaisia ja helakanpunaisia lankoja ja valkoisia pellavalankoja sekä vuohenkarvoja,
5: punaisia oinaannahkoja, sireeninnahkoja, akasiapuuta,
6: öljyä seitsenhaaraista lamppua varten, hajuaineita voiteluöljyä ja hyvänhajuista suitsutusta varten,
7: onyks-kiviä ja muita jalokiviä kasukkaa ja rintakilpeä varten.
8: Ja tehkööt he minulle pyhäkön asuakseni heidän keskellään.
9: Tehkää asumus ja kaikki sen kalusto tarkoin sen kaavan mukaan, jonka minä sinulle näytän.
10: Tehkööt he arkin akasiapuusta, puolenkolmatta kyynärän pituisen, puolentoista kyynärän levyisen ja puolentoista kyynärän korkuisen.
11: Ja päällystä se puhtaalla kullalla, päällystä se sisältä ja ulkoa; ja tee siihen kultareunus yltympäri.
12: Ja vala siihen neljä kultarengasta ja kiinnitä ne sen neljään jalkaan, niin että kaksi rengasta tulee sen toiselle puolelle ja kaksi rengasta sen toiselle puolelle.
13: Ja tee korennot akasiapuusta ja päällystä ne kullalla.
14: Ja pistä renkaisiin arkin sivuille korennot, joilla arkki on kannettava.
15: Korennot jääkööt arkin renkaisiin, älköönkä niitä vedettäkö pois.
16: Ja pane arkkiin laki, jonka minä sinulle annan.
17: Tee myös armoistuin puhtaasta kullasta, puolenkolmatta kyynärän pituinen ja puolentoista kyynärän levyinen.
18: Ja tee kaksi kultakerubia, tee ne kohotakoista tekoa, armoistuimen molempiin päihin.
19: Tee toinen kerubi toiseen päähän ja toinen kerubi toiseen päähän. Tehkää kerubit armoistuimesta kohoaviksi, sen kumpaankin päähän.
20: Ja kerubit levittäkööt siipensä ylöspäin, niin että ne peittävät siivillänsä armoistuimen, ja niiden kasvot olkoot vastakkain; armoistuinta kohti olkoot kerubien kasvot käännetyt.
21: Ja aseta armoistuin arkin päälle ja pane arkkiin laki, jonka minä sinulle annan.
22: Ja siinä minä ilmestyn sinulle ja puhun sinulle armoistuimelta, niiden kahden kerubin välistä, jotka ovat lain arkin päällä, kaiken sen, minkä minä sinun kauttasi israelilaisille säädän.
23: Ja tee pöytä akasiapuusta, kahden kyynärän pituinen, kyynärän levyinen ja puolentoista kyynärän korkuinen.
24: Ja päällystä se puhtaalla kullalla ja tee siihen kultareunus yltympäri.
25: Ja tee sen ympäri kämmenen korkuinen lista ja listan ympäri kultareunus.
26: Ja tee siihen neljä kultarengasta ja kiinnitä renkaat sen neljään kulmaan, kunkin neljän jalan kohdalle.
27: Renkaat olkoot juuri listan alla niiden korentojen pitiminä, joilla pöytä on kannettava.
28: Ja tee ne korennot akasiapuusta ja päällystä ne kullalla, ja niillä on pöytä kannettava.
29: Tee myös siihen vadit ja kupit, kannut ja maljat, joista juomauhrit vuodatetaan; tee ne puhtaasta kullasta.
30: Ja pidä aina minun edessäni pöydällä näkyleivät.
31: Ja tee myös seitsenhaarainen lamppu puhtaasta kullasta. Tee lamppu jalkoineen ja varsineen kohotakoista tekoa; sen kukkakuvut, nuput kukkalehtineen, olkoot samaa kappaletta kuin se.
32: Kuusi haaraa lähteköön lampun sivuista, kolme haaraa toisesta sivusta ja kolme haaraa toisesta sivusta.
33: Toisessa haarassa olkoon kolme mantelinkukan muotoista kukkakupua, nuppua kukkalehtineen, ja toisessa haarassa samoin kolme mantelinkukan muotoista kukkakupua, nuppua kukkalehtineen; näin olkoon jokaisessa kuudessa haarassa, jotka lampusta lähtevät.
34: Mutta lampussa itsessään olkoon neljä mantelinkukan muotoista kukkakupua, nuppua kukkalehtineen.
35: Yksi nuppu olkoon aina jokaisen haaraparin alla niistä kuudesta haarasta, jotka lampusta lähtevät.
36: Nuput ja haarat olkoot samaa kappaletta kuin se; olkoon se kauttaaltaan samaa kohotakoista tekoa, puhdasta kultaa.
37: Ja tee siihen seitsemän lamppua, ja lamput asetettakoon niin, että seitsenhaarainen lamppu heittää valonsa etupuolelle.
38: Ja sen lamppusakset ja karstakupit olkoot puhdasta kultaa.
39: Yhdestä talentista puhdasta kultaa tehtäköön sekä se että kaikki nämä kalut.
40: Ja katso, että teet ne sen kaavan mukaan, joka sinulle niistä vuorella näytettiin."
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg