1 Thess 5:21

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

1917
21: men pröven allt, behållen vad gott är,
 
KJV
 21: Prove all things; hold fast that which is good.
PR33-38
21: mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on;
 

  • 'pröva allt' - Bibelns ord för "pröva" [dokimazo ] används i klassisk grekiska när det handlar om att undersöka äktheten i metaller och mynt. Motsvarar att rättsligt pröva en person, för att frikänna eller döma skyldig.

Ordets hebreéiska motsvarighet återfinns i Jeremia 6:27-30. En så kallad proberare undersöker ett stycke malm eftersom det falska guldet ser ut precis som det äkta. Det ser bra ut . Efter att malmen är testad och det konstateras att det är äkta guld, testas det ytterligare för att avgöra hur rent guldet är 10, 12, 18, eller 24 karat. Gud prövar oss för att se om vi är guld och för att se hur rent guld vi är.

Personliga verktyg