Öarna, Hong Kong

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Namngivning av biografiska artiklar är ibland lätt, ibland svårt. Samma sak gäller hur man omnämner personer i löpande text.

Innehåll

Allmänt

Vid namngivning av personer bör man tänka på principen om minsta möjliga förvåning. Namnet skrivs som man normalt anger det i löpande text, d.v.s. Förnamn Efternamn, Selma Lagerlöf, Saddam Hussein etc. Om personen har mellannamn som normalt inte används, anges dessa i artikeln istället. Exempel: Carolina Klüft, som i artikeln även omnämns som Carolina Evelyn Klüft. Använd vedertagen ordning på namn, även för personer som på eget språk skriver familjenamn först: Mao Zedong, Imre Kertész.

Kom ihåg att artikeln bör ligga under det namn som som de allra flesta skulle förvänta sig, även om detta inte är personens fullständiga egentliga namn.
Exempel:

Artistnamn och pseudonymer

En person som framför allt är känd under artistnamn, pseudonym, nom de guerre och liknande bör helst stå under detta namn - tänk på principen om minsta möjliga förvåning. Exempel: Mark Twain (Samuel Clemens), Alice Babs (Alice Sjöblom), Josef Stalin (Iosif Vissarionovitj Dzjugasjvili).

I de fall där artistnamnet är detsamma som förnamnet så kan artikelnamnet även inkludera efternamnet. Det har fördelen att artikeln skiljs från artikeln om förnamnet och artiklar om personer med samma förnamn. Exempel: Carola Häggkvist, Darin Zanyar, Marta Vieira da Silva. Ibland följer man i stället principen om minsta möjliga förvåning, till exempel Madonna.

Ett smeknamn ersätter inte hela namnet på samma sätt som en pseudonym eller ett artistnamn. Smeknamn som fungerar som mellannamn skrivs normalt inte i artikelnamnet, eftersom citattecken bör undvikas i artikelnamn. Skriv till exempel inte:

Observera dock att om det finns flera personer med samma namn, till exempel Stefan Johansson, och någon av dessa har ett välkänt smeknamn, kan detta ingå i namnet för att enkelt särskilja artiklarna, till exempel Stefan "Lill-Lövis" Johansson.

Initialer

Personer som normalt anges med initialer istället för ett eller flera förnamn bör även återfinnas på Wikipedia under detta artikelnamn (se principen om minsta möjliga förvåning ovan). Enligt Svenska skrivregler utgivna av Svenska språknämnden (2000) skrivs förkortningar av personnamn "i regel med punkter".

Enligt Myndigheternas skrivregler (sjätte utökade upplagan) (Ds 2004:45, 8:5 m.fl. ställen) bör flera initialer skrivas med mellanliggande punkt samt eventuellt bindestreck, men utan mellanslag. Däremot ska det som vanligt vara ett mellanslag mellan sista förnamnet och efternamnet / tillnamnet.

Svenska Wikipedia bör följa båda de angivna rekommendationerna.

Mellanslag förekommer i vissa sammanhang (till exempel i Harvardsystemet) men bör inte användas på wikipedia.

Exempel:


Lägg gärna in omdirigering från personens fulla namn och andra sätt att skriva namnet. Om namnet är svårstavat eller stavas olika på olika språk kan det vara praktiskt med omdirigeringar även från sådana varianter. Exempel:

Titlar och tilltal

Personliga titlar och/eller tilltal som ej är en del av det formella namnet skrivs ej i artikelnamnet (undantag kan dock göras för vissa kungligheter, se nedan). Dessa bör istället skrivas i inledningen av artikeln. Det formellt korrekta skall här vägas mot principen om minsta möjliga förvåning på sedvanligt sätt.

Exempel:

Samma sak gäller för personer med den brittiska titeln Sir (Isaac Newton i stället för Sir Isaac Newton), som dock i formell mening även är en del av personnamnet.

Adelstitlar som ses som en del av namnet bör ha en så enkel form som möjligt; undvik ordningsnummer och liknande om dessa inte krävs för särskiljning:

Svenska adelstitlar

Svenska adelsmän från tiden innan början av 1600-talet bar oftast endast patronymikon som särskiljande tillägg till förnamnet. I äldre litteratur brukar dock senare antagna ättenamn anges efter namnet: "Bo Jonsson Grip". I modernare litteratur sätts namnet oftare inom parentes "Bo Jonsson (Grip)". På Wikipedia förekommer båda formerna, men varianten med parentes är troligen att föredra såsom mer i linje med modernare litteratur.

Regenter och andra kungligheter

Personer som framför allt är kända som monarker skrivs med den svenska versionen av namnet och regentnummer med romerska siffror. Om det finns flera regenter med samma namn bör tillägget "av [land]" användas. Undantaget är svenska regenter, som saknar landepitet. Exempelvis handlar artikeln Karl IX om den svenske kungen med detta namn, medan den franske kungen med samma namn finns under Karl IX av Frankrike.

Påvar namnges med latinskt påvenamn och nummer. Påvar utan nummer kan särskiljas från artikeln om namnet enligt formen Linus (påve).

Kungligheter som aldrig regerat namnges med kunglig titel (drottning/prins/prinsessa etc) samt den svenska versionen av namnet. I övrigt gäller samma regler som ovan. Observera att kungligheter inte har efternamn, bara förnamn. Bernadotte är en ätt, men inte ett efternamn. Därför skriver man till exempel prinsessan Madeleine och inte Madeleine Bernadotte. [1]

Om en kunglighet är mer känd under sitt svenska tillnamn än regentnummer, och ingen konflikt finns, så kan detta användas i stället, till exempel Karl den store, Johanna den vansinniga (hänvisning från Johanna av Kastilien). I varje fall ska båda varianterna finnas som sökord, dvs den "andra" varianten är en omdirigering till det valda namnet.

Japaner, kineser, koreaner m.fl.

I bland annat Ostasien (Japan, Kina och Korea) är nomenklatursyntaxen uppbyggd på ett annat sätt. Förnamnet är familjenamnet, medan efternamnet är tilltalsnamnet. I västvärlden är det som känt tvärtom: förnamnet är tilltalsnamnet och efternamnet är familjenamnet.

Kineser och koreaner namnges enligt samma ordning som på kinesiska respektive koreanska – och tilltalas även med sitt släktnamn av ovetande västerlänningar. Mao Zedong heter alltså alltid Mao Zedong eller Mao Tsetung – aldrig Zedong Mao. Vad gäller kineser som är mer kända under taget västerländskt namn, skall artikeln däremot heta Bruce Lee, inte Lee Bruce eller Lǐ Zhènfán. Detta kan även gälla personer som är kända under sitt kinesiska namn, men som använder en avvikande transliterering.

Namn på japaner födda eller verksamma efter Meijirestaurationen skrivs i Sverige oftast enligt västerländsk följd (Tilltalsnamn Familjenamn), medan dessförinnan döda japaner i regel alltid skrivs enligt japansk följd (Familjenamn Tilltalsnamn). Så skriver vi till exempel Junichirō Koizumi för den f d premiärministern men Murasaki Shikibu för den över tusen år gamla författarinnan. Använd hepburn-systemet om inte personen ifråga har gjort sig ett namn med en alternativ transliterering.

Oavsett i vilken ordning namnen skrivs i artikelns titel, bör man alltid se till så det finns en omdirigering från den andra namnformen. Därmed blir det mindre viktigt under vilken ordning på namnen artikeln ligger.

"Artistnamn" är vanligare i Ostasien än i Sverige, och förkommer inom nästan alla yrken (inte bara artister o.likn.). Tänk på principen om minsta möjliga förvåning vid namngivning.

Religion och mytologi

Personer i Bibeln

Personer i Bibeln bör namnges enligt Bibel 2000. Enbart tilltalsnamn räcker om ingen konflikt finns. Exempel: Goljat (med omdirigering från Goliat), Sackaios (med omdirigering från Sackeus)

Om personens tilltalsnamn är ett vanligt personnamn eller annat vanligt begrepp, så bör den bibliska personen särskiljas med tillägget (Bibeln). Exempel: Adam (Bibeln), Set (Bibeln)

Bibliska personer med samma namn, som inte är betydligt mer kända än alla övriga, bör ges vedertagna tillnamn. Exempel: Josef, Jakobs son, Josef från Nasaret och Josef från Arimataia

Helgon

Vanligtvis ger man kristna helgon titeln Sankt för män, Sankta för kvinnor. Undvik förkortningen s:t. Kungar, påvar och andra som hade titlar när de levde, har mer sällan titeln Sankt. Självklart finns det många undantag, till exempel Heliga Birgitta och Thomas Becket. Ifall det är vanligt med olika varianter på namn och titel, se till exempel Sankt Olof, så bör man lägga in alla dessa med omdirigeringar till huvudartikeln. Tänk på att namnen på de gamla helgonen är olika mellan olika språk, Se till exempel Sankt Rochus.

Nordisk mytologi

I nordisk mytologi används de namn som är etablerade i svensk litteratur. Exempel: Oden (med hänvisning från Wotan, Odin och Óðinn)

Personer med samma namn

När två eller fler personer har samma namn finns det ett antal sätt att skilja dem åt.

Personer som bytt namn

Personer som bytt namn genom till exempel äktenskap (ex Malin Ewerlöf Krepp), adlande (ex Carl von Linné) eller juridiskt antagande av artistnamn/smeknamn (ex Sven Tumba) namnges i allmänhet efter sitt aktuella namn. Döda personer får det namn de dog under. Ibland kan det dock vara lämpligt att människor som gjort sig kända under ett visst namn ligger under detta, även om de senare bytte namn. Exempel: brottslingen Lars-Inge Svartenbrandt och John Lennon (som efter äktenskapet med Yoko Ono formellt hade även Ono i sitt namn).

Översatta namn på fiktiva personer, platser och saker

Om namnet på fiktiva personer m.m. har översatts kan det vara svårt att avgöra om artikeln ska ligga under det svenska namnet eller originalnamnet. När man tidigare brottats med problemet, har man kommit fram till att valet i första hand bör göras med tanke på minsta möjliga förvåning. Exempel: Vattnadal är uppslagsordet, och Riftedal en omdirigering dit. Ibland kan man istället gå efter det nuvarande namnbruket, med omdirigeringar från tidigare eller alternativa översättningar. Exempel: den figur som ibland benämnts Straffaren beskrivs under Punisher.

Se vidare Rilpedia:Att skriva om fiktion.

Sortering

Artiklar om personer bör sorteras på efternamn, när sådana förekommer, med hjälp av {{DEFAULTSORT:}}. Exempelvis skall Göran Persson sorteras enligt {{DEFAULTSORT:Persson, Göran}}. Undantag från detta görs i kategorier som listar personer med samma efternamn, till exempel Kategori:Wallenbergssläkten.

Kungligheter sorteras med hjälp av arabiska siffror (med inledande nollor om nödvändigt), till exempel {{DEFAULTSORT:Karl 12}} och {{DEFAULTSORT:Karl 09}}.

Många personer har dock namn som, trots att de kan se ut som sådana, inte är riktiga efternamn. Detta gäller till exempel många personer ur nordisk historia, vilka har ett patronymikon, eller en annan typ av tillnamn. Dessa bör sorteras under förnamn, inte patronymikon eller ett adelsnamn som skapats efter personens levnad: {{DEFAULTSORT:Jöran Persson}}.

Se även

Personliga verktyg
På andra språk