Romer

Från Rilpedia

(Omdirigerad från Zigenare)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Flagga för den romska folkgruppen antagen på den första romska världskongressen 1971 i London.

Romer, roma (rom är en benämning på en romsk vuxen man på romani; för en romsk vuxen kvinna används romni) är en folkgrupp. Folkgruppen kallas även zigenare, en term som emellertid kan uppfattas som nedsättande och numera undviks i internationella organ.[1] Ordet zigenare kommer ursprungligen från den grekiska benämningen på romer, "atziganoi".[2] Av de cirka 20 miljoner romer som bor över hela världen bor ungefär 15 miljoner i Europa, främst i Östeuropa.[3] Det bör dock tilläggas att siffrorna är något osäkra, på grund av att många romer undviker att registrera sin etnicitet av fruktan för förföljelse.

Innehåll

Historia

Romer
Antal totalt

15 miljoner (ca.)

Antal per land
Spanien Spanien:
   400 000 - 700 000

Frankrike Frankrike:
   300 000
Finland Finland:
   10 000
Storbritannien Storbritannien:
   90 000
Tyskland Tyskland:
   350 000
Ungern Ungern:
   500 000
Tjeckien Tjeckien och Slovakien Slovakien:
   300 000
Bulgarien Bulgarien:
   360 000
Rumänien Rumänien:
   409 723 (år 2002)
Turkiet Turkiet:
   500 000 - 2 miljoner

Språk
Romani
Religion
Kristendom, islam
Besläktade folkgrupper
Sinti och indier

Romerna utvandrade från Indien under 900- eller 1000-talet, källorna till romernas historia är få och orsakerna till utvandringen är osäkra. Social oro och svält kan ha varit några av orsakerna. Muslimsk expansion i norra Indien och ovilja att tjäna under muslimskt styre har även framförts som skäl till massutvandringen. Ordet "gajo" som betecknar icke-romer anses ha sitt upphov i namnet på den muslimske härföraren Muhamad Ghaznvi. Sannolikt kom folkgruppen till Europa genom Sidenvägen via Persien, Grekland och Armenien. De första europeiska nedteckningarna av romernas existens är från tidigt 1300-tal. Romerna fanns i Armenien och Konstantinopel (Istanbul) på 1000-talet. En av romernas dialekter Lomavren bygger till stor del på armeniska.

Från början blev romer väl mottagna och bosatte sig framförallt i Öst- och Centraleuropa i dagens Ungern, Slovakien, Bulgarien och före detta Jugoslavien, länder som också var omstridda gränsländer mellan det Osmanska riket och det kristna Europa. Från 1450-talet och framåt angreps romerna och anklagades för att vara turkiska spioner och förföljelserna började. Dessa anklagelser anses idag vara helt grundlösa; tvärtom menar forskarna att romerna själva fick fly från turkarna när det grekiska väldet invaderades.

Liksom andra minoriteter blev romerna utsatta för förföljelser och folkmord när nationalstaterna växte fram. I nuvarande Rumänien och Moldavien förslavades den romska befolkningen och slaveriet upphävdes först 1864. Under Förintelsen i Nazityskland hörde romerna, vid sidan om judarna, till de hårdast drabbade, uppgifterna varierar mellan 500 000 och 2 miljoner avrättade romer. Efter Sovjetunionens fall har romernas situation i östra Europa försämrats ånyo och antiziganism har ökat. I vissa länder har det lett till pogromer, samt att de utsätts för diskriminering och ryktesspridning.[källa behövs]

Armenien och mindre Asien

De första europeiska nedteckningarna av romernas existens är från tidigt 1300-tal. Några av de första anteckningarna romerna fanns på Kreta i Grekland år 1322, samt i Västarmenien och Konstantinopel (Istanbul) på 1000-talet. En av romernas dialekter Lomavren bygger till stor del på armeniska.

Det finns en teori om att man förväxlade dem med en sekt som kallades artzinganos/antziganoi bestående av spåmän från mindre Asien och Armenien. Detta skulle vara anledningen till den svenska benämningen zigenare. (Källa: Om Zigenare av Gunni Nordström-Holm, Armas Lind, Statens invandrarverk, 1982, ISBN: 91-7016-379-0).

Sverige

Vista-xmag.png Detta avsnitt är en sammanfattning av Romer i Sverige

Den 29 september 1512 kom Greve Antonius med ett stort antal familjer. Greve Antonius och hans här blev kallade för tattare senare i en svensk krönika av Olaus Petri. Själv sade sig hären komma från "Klene Egifft", lilla Egypten vilket tolkats av vissa forskare som en romsk bosättning på Peleponnesos i Grekland. Ifall Greve Antonius är samma person som Antonius Gagino passerade denna romska här Skottland 1505 enligt ett brev från den skotske kungen Jakob IV. Bland finska, norska och svenska gammalromska släkter har namn som Grek och Skotte cirkulerat, vilket kan ha sin förklaring i vandringsvägarna. Romernas historia i Sverige är en historia kantad av förföljelse, trakasserier och diskriminering. På 1500-talet var det belagt med dödsstraff för manliga romer att uppehålla sig i landet. På riksdagen i Örebro 1617 beslutades att landets alla "tattare och zigenare" skulle utvisas. Mellan 1914 och 1953 var romsk invandring till Sverige förbjuden, vilket betyder att Sveriges gränser var stängda för romska flyktingar under andra världskriget och de nazistiska förföljelserna.

Italien

Den italienska regeringen inledde planer på att registrera alla landets romer med hjälp av fingeravtryck år 2008. Roberto Maroni (inrikesminister) har försvarat förslaget med att det är nödvändigt för att förebygga brott och identifiera illegala invandrare.

Arbetet inleddes i lägren utanför staden Neapel i början av juli 2008. Barn som vuxna i de över 700 läger med romer som finns i landet ska alla tvingas lämna sina fingeravtryck och personuppgifter.

Arbetet ska vara slutfört i mitten av oktober 2008 och är enligt Roberto Maroni nödvändigt för att bekämpa kriminalitet. Folkräkningen ska också avslöja vilka av romerna som befinner sig olagligt i landet.

Det bor omkring 150 000 romer i Italien. Drygt hälften av dem är italienska medborgare och 20 procent är medborgare i ett annat EU-land. Resten riskerar att utvisas efter folkräkningen.[4]

Unicefs generalsekreterare i Italien, Vincenzo Spadafora, har uttryckt sin och Unicefs förvåning och starka invändningar mot beslutet att insamla fingeravtryck från romska barn.[5]

Språk och kultur

Serbiska romer i Bujanovac
Movimiento gitano.jpg
Eurogipsy.PNG
Romska hus i Slovakien

Många romer talar språket romanes eller romani chib, som är ett officiellt minoritetsspråk i Sverige.

Synen på renhet är något som genomsyrar hela romernas kultur. Det finns ett antal regler gällande renhet som bör följas. Män är generellt sett renare än kvinnor. Barn och äldre är renare än andra. Matplatsen är helig, matkärl som har vidrört marken eller stolar måste kastas. Man får inte tvätta kökshanddukar eller annan kökstextil tillsammans med annan tvätt. Man får heller inte blanda yngre och äldres kläder när man tvättar, inte heller kläder som man använder nedanför midjan med kläder ovanför (allt från midjan och ner anses vara smutsigt).

Man har traditionellt försörjt sig på olika former av hantverk, särskilt silversmide. Ofta blandades religiösa och andra vidskepliga element i smyckena: fruktbarhetens symbol solen, och det livshotande "onda ögat". Genom att avbilda det onda som en gudom värjde man sig mot det. En annan typisk symbol har varit silverknapparna som män traditionellt bar, ofta avbildade som kvinnobröst.[6] Innebörden av dessa symboliska inslag har med tiden försvunnit, och fokus har alltmer koncentrerats på det dekorativa.

Arbete mot diskriminering

EU har satt hårda krav på Bulgarien och Rumänien att integrera sina romska minoriteter. Ett steg i att visa att man är på god väg är projektet: Decade of Roma Inclusion.

Den organisation i Bulgarien som riktar stark kritik mot denna integration är den Bulgariska nationella alliansen. Det bulgariska partiet Ataka är också mycket kritiska till romerna i landet. Deras partiledare, Volen Siderov, fick 22 procent i presidentvalet 2006.

Svenska myndigheter kom 1999 att erkänna romerna som en av fem nationella minoriteter i Sverige och romani chib som ett av de nationella minoritetsspråken. En direkt följd av erkännadet som minoritet var att ett råd för romska frågor upprättades 2002. I en enkätundersökning som DO (Diskrimineringsombudsmannen) lät göra bland 150 romer år 2003, ansåg 90 procent av de tillfrågade Romerna att Sverige till stora delar var ett rasistiskt land.[källa behövs] På grund av det lilla urvalet av tillfrågade är resultatet av den undersökningen inte statistiskt säkerställt.

Se även

Externa länkar

Referenser

Noter

  1. http://www.popularhistoria.se/o.o.i.s?id=52&vid=485
  2. Nationalencyklopedin uppger på sin internettjänst, under uppslagsordet "romer" (7 september 2007): "Den första gång som romer med säkerhet observerades i Europa var 1322 på Kreta. Det var möjligen där de fick namnet zigenare, från nygrekiskans atsinganos, som betyder ungefär 'de som inte vill ha kontakt med någon'."
  3. Romer, från Nationalencyklopedins internettjänst, 7 september 2007
  4. Åberg, Anna (4 juli 2008). ”Italien registrerar romer med fingeravtryck”. Dagens Nyheter. http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=148&a=801134. Läst 4 juli 2008. 
  5. ”L'UNICEF sulla proposta di impronte digitali per i bambini rom” (på it). Unicef Italien. 26 juni. http://www.unicef.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4646. Läst 4 juli 2008. 
  6. Taikons Zigenare, s. 67
Personliga verktyg