Tyrannosaurus rex

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
?Tyrannosaurus rex
Status i världen: Fossil
Stratigrafisk utbredning: Yngre krita
Trex edited.jpg
Systematik
Domän: Eukaryoter
Rike: Djur
Animalia
Stam: Ryggsträngsdjur
Chordata
Understam: Ryggradsdjur
Vertebrata
Klass: Kräldjur
Reptilia
Överordning: Dinosaurier
Dinosauria
Ordning: Saurischier
Saurischia
Underordning: Theropoder
Theropoda
Infraordning: Coelurosaurier
Överfamilj: Tyrannosauroider
Familj: Tyrannosauridae
Tyrannosauridae
Släkte: Tyrannosaurus
Osborn 1905
Art: Tyrannosaurus rex
Vetenskapligt namn
§Tyrannosaurus rex
Auktor: Osborn 1905
Fot av T. rex  Foto taget på Field Museum of Natural History i Chicago
Fot av T. rex
Foto taget på Field Museum of Natural History i Chicago
Blue morpho butterfly2 300x271.jpg
Hitta fler artiklar om djur med Djurportalen

Tyrannosaurus rex ( "Tyrannödlekung" ), var en stor dinosaurie som man tror levde för cirka 68 - 65 milj. år sedan i nuvarande Nordamerika ( Tyrannosaurus var spridd, och fossiler från den har bland annat hittats i Alberta, Montana, Utah och New Mexico. Tyrannosaurus rex som tillhörde ordningen theropoder och familjen tyrannosaurider var antingen ett rovdjur eller en asätare. Tyrannosarus rex är enda kända arten inom släktet Tyrannosaurus (några forskare hävdar att det fanns fler). Nära släktingar var till exempel Tarbosaurus som levde i nuvarande Mongoliet och Albertosaurus i Nordamerika ( Den sistnämnda kan ha varit samtida med Tyrannosaurus ). Tyrannosaurus rex beskrevs vetenskapligt 1905. Tyrannosaurus är troligen en av de mest kända dinosaurierna. den ansågs länge vara det största köttätande djur som någonsin levt på land. Under 1990-talet fram till nutid har man emellertid hittat flera theropoder, d v s köttätande dinosaurier som är ännu större, däribland Giganotosaurus, Mapusaurus och Spinosaurus. De var alla större än Tyrannosaurus men ingen av dem är lika känd. Tyrannosaurus var kraftig i kroppen, hade fågelliknande bakben, kraftig svans, stor skalle och korta framben med två fingrar var.

Innehåll

Om Tyrannosaurus

Tyrannosaurus rex var som alla kända kända köttätande dinosaurier en tvåbent tågångare, och enligt nyare forskningsrön var den som alla andra medlemmar i familjen tyrannosauridae inte en carnosaurie utan tillhörde den andra huvudgruppen av theropoder, coelurosaurierna, vars medlemmar i övrigt med några få undantag alltid var mycket mindre än Carnosaurierna. Tyrannosauridaes närmsta släktingar hos dinosaurierna kan vara dromeosauriderna vilket skulle betyda att dagens fåglar vore nära släkt med den mest kända av alla dinosaurier i rakt nedstigande led. Våren 2008 presenterade ett amerikanskt forskarteam det hittills starkaste beviset på det nära släktskapet mellan coelurosaurier och moderna fåglar. Man jämförde proteiner från ett 68 miljoner år gammalt Tyrannosaurus skelett med motsvarande proteiner från flera olika fågelarter och nu levande reptiler som t.ex krokodiler. Jämförelsen visade enligt foskarteamet att Tyrannosaurus rex är mycket närmare släkt med en höna än krokodil. Det spekuleras om att Tyrannosaurus kanske hade fjädrar åtminstone som unge.Tyrannosaurus rex var 12-14 m lång, cirka 5 meter hög. Ett fossil ( endast bestående av en överkäke ) pekar dock på att den kanske kunde bli ännu större än så, upp till 15 meter lång. Tyrannosaurus var ett robust byggt djur, och vikten beräknas till högst 6, 8 ton ton, och dinosaurien vägde därmed mer än en afrikansk elefant.

Skalle av TyrannosaurusPitt Rivers Museum

Huvudet var upp till 1, 5 meter långt och Tyrannosaurus hade troligen kunnat svälja en vuxen människa hel. Tyrannosaurus käke och tänder var, till skillnad från många andra rovdinosauriers, speciellt utformade för att krossa ben. En studie gjord för BBC's TV-program The Truth About Killer Dinosaurs kom till slutsatsen att Tyrannosaurus käkar hade en total bitkraft på 35 000 Newtons. De erhöll också några av de största tänder som någonsin funnits. Varje tand var ungefär 15 cm lång och hade en böjd, sågtandad kant. Tänderna gick ibland av, och när så hände så växte det ut en ny. Tyrannosaurus hade till skillnad från de allra flesta andra theropoder framåtriktade ögon, vilket gav den binokulärt seende. Varje ögonglob var stor som en grapefrukt.

Taxonomi

Tyrannosaurus tillhörde överfamiljen Tyrannosauroidea, och familjen Tyrannosauridae, som dominerade under slutet av kritaperioden för 80 - 65 milj. år sedan. Tidigare har det p.g.a fossila fynd från Mongoliet ansetts av en del forskare att släktet Tyrannosaurus även fanns i Asien, men numera klassas dessa fynd oftast till ett eget släkte, nämligen Tarbosaurus. Tyrannosaurus tillhörde underfamiljen Tyrannosauridae, vilket gör den mer besläktad med Daspletosaurus och Tarbosaurus än med Gorgosaurus och Albertosaurus.

Frambenen

Bild av en Tyrannosauries framben. Notera att den har delar av ett tredje finger. Detta finger påträffades hos Tyrannosaurus först 1997. En del forskare har hävdat att Metakarpal III fäste muskler till handleden. Det har påträffats på andra släkten oxckså.

i början av 1900-talet visste man mycket lite om hur Tyrannosaurus framben såg ut. Från holotypen återstod bara överarmen, som undersöktes av Henry Fairfield Osborn när Tyrannosaurus beskrev 1905. Till en början rekonstruerades Tyrannosaurus med framben som hade tre fingrar, vilket visade sig vara fel när man hittade det första kompletta frambenet av Tyrannosaurus 1988. Frambenen hos Tyrannosaurus är propotionerligt små, och brukar beskrivas ungefär lika stora som människoarmar. Tyrannosaurus underarm ( radius och ulna ) är dock prototionerligt kortare än överarmen. Frambenen nådde inte ens upp till munnen. Dock är det inte alls säkert att frambenen var oanvändbara. Benen uppvisar fästen för mycket stora muskler, vilket är ett tecken på att frambenen var ganska kraftfulla. De är dock inte särskilt smidiga, då analys av fossilen visar att överarmen bara kunde böjas cirka 45 grader. Benpiporna uppvisar läkta brott hos vissa individer, vilket kan ha åstakommits om frambenen användes till någotnting. När Osborn undersökte holotypen framlade han en teori att frambenen användes för att hålla fast i en partner under parningsakter. En populär teori som nämnts ovan är att armarna var till hjälp när Tyrannosaurus reste sig efter att ha legat ner. Vad som bland annat för den teorin är bland annat att armbenen var väldigt tjocka, vilket tyder på att de var gjorda för att tåla tung belastning.

Tidiga och senare fossila fynd

De första fynden som man antar härrör från Tyrannosaurus hittades i South Dakota i slutet av 1880-talet av Edward Cope. Det var ett par ryggkotor som blev namngivna Manospondylus gigas. 2000 gjorde man en utgrävning på platsen där man hittat ryggkotorna, och hittade fler ben. Dessa antogs vara från samma individ Cope hittat. Manospondylus kan då vara en synonym för Tyrannosaurus. En annat namn, som mycket väl kunde ha blivit Tyrannosaurus korrekta, är Dynamosaurus.

Det första fossilet som Beskrevs som Tyrannosaurus rex hittades av Barnum Brown i Wyoming 1900. Ett par år senare, 1902, grävdes det fram ett till skelett i Hell Creek Formation, Montana. Barnum Brown hittade totallt 5 skelett av Tyrannosaurus under sin tid som paleontolog. Under mitten av 1900-talet var AMNH 5027 den mest framträdande. Under 1980-talet började man dock hitta mer nompletta fossil, bland annat efter skelettet som kallas Stan. 1988 hittade man även den första kompletta armen av en Tyrannosaurus när man upptäckte MOR 555 ( Populärt kallad "Wankel rex" ). 1990 hittades ett av de mest kompletta skeletten, Sue, och senare har även juvenila och subadulta djur hittats ( Jane och Tinker ).

Växttakt

Under 2000-talet har forskare upptäckt hur Tyrannosaurus växte genom livet, bland annat efter analys av fossila ben. Man tror att den i denna ålder hade fjädrar på kroppen, kanske för att hålla värmen när det var kyligt. Vuxna individer av Tyrannosaurus verkar dock ha fjälligt skinn, och det förefaller att de förlorade fjädrarna när de blev äldre. Det verkar som att växttakten var långsam tills Tyrannosaurus nådde en ålder av cirka 14 år ( baserat på ett av de mest välbevarade fossilen ), då den började växa med en viktökning på över 700 kilo per år. Denna växttakt slutade när Tyrannosaurus uppnådde en ålder på 18 - 19 år. Den levde inte så länge, utan dog vid ungefär 30 års ålder.

Asätare/jägare debatt

Skelett av Edmontosaurus annectensDenver Museum of Nature and Science. Skadan i svansen dokumenterades av Kenneth Carpenter 2000. Uppenbarligen överlevde den angreppet från vad som kan ha varit en Tyrannosaurus rex.

Forskarna har länge debatterat huruvida Tyrannosaurus rex var jägare eller asätare. Förespråkarna för den förstnämnda uppfattningen pekar på djurets skrämmande beväpning och att den trots sin storlek antagligen kunde springa ganska snabbt, ca 30 km/h. Det andra lägret anser att Tyrannosaurus rex var alldeles för stor för att vara en effektiv jägare och att dinosaurien riskerade att slå ihjäl sig i händelse av att den ramlade under snabb jakt. Ytterligare ett argument som framförts är de små frambenen knappast kan ha fyllt någon funktion om Tyrannosaurus var en aktiv jägare. Den senaste forskningen ställer sig dock på jägar-lägrets sida efter som paleontologer listat ut hur Tyrannosaurus rörde sig och data simulatiner gjorda med dessa fakta visar att Tyrannosaurus var för snabb för att ha varit en asätare. Sanningen är kanske att Tyrannosaurus rex både jagade och åt döda djur som den hittade. Tyrannosaurus rex använde också blad från ormbunkar för att rensa tänderna och magen.[källa behövs]. Den kan med andra ord ha varit lite av en allätare och både ätit döda och levande djur, men den jagade kanske inte större växtätare eftersom det skulle , som tidigare nämnt, kunna kosta den livet, för om den föll kunde den skada sig så svårt att den dog. Men i modern tid har forskare identifierat märken på skelett av Triceratops, som verkar vara läkta bitmärken efter Tyrannosaurus tänder ( visades i The truth about killer dinosaurs ). Man har även hittat smått läkta bett efter Tyrannosaurus i skelett från Edmontosaurus. Detta pekar på att Tyrannosaurus ( trots den möjliga risken att dö om den föll omkull ) kanske kunde attackera levande byten.

Sinnen Sedan forskare har kunnat få fram hur Tyrannosaurus hjärna såg ut. Jämfört med de flesta andra stora theropoder ( Allosaurus exempelvis ) hade Tyrannosaurus en relativt stor hjärna. Hålrummet för hjärnan rymde cirka 9, 4 dl. Den senaste forskningen tyder på att Tyrannosaurus hade starka sinnen.

Tyrannosaurus luktlob var stor, viket tyder på ett mycket bra luktsinne. Synsinnet verkar dessutom också med Tyrannosauriders mått mätt ha varit bra. Innerörat var välkonstruerat, så Tyrannosaurus var också välbalanserande, och lättrörlig för sin storlek. Hörseln var också bättre än vad man tidigare trott. Tyrannosaurus höll även huvudet nedåtvinklat lite grann, tyder innerörat på. Detta gjorde att Tyrannosaurus såg bättre, och förbättrade djupseendet.

Eventuellt flockbeteende

Det finns inga klara belägg för att Tyrannosaurus var ett flockdjur som t.ex många allosaurider. Vad som talar för den teorin är fynd från flera individer funna på en och samma plats ( Sådana fynd har även gjorts av den närbesläktade Albertosaurus ). Dessa mindre benbäddar bevisar dock inte att djuren färdades i flock när de levde, bara att de dog på samma plats.

Skelett av en ung Tyrannosaurus ( eller Nanotyrannus ). Notera de långa, slanka bakbenen.

Forskning om eventuellt flockbeteende hos Tyrannosaurus har bland annat lett till teorier om att de använde attackmönster för att jaga sitt byte. Fossil av unga Tyrannosaurier skiljer sig mycket från vuxna djur i kroppsbyggnaden. En ung Tyrannosaurus var långbent och lätt i kroppen. I Discovery Channels TV-program When Dinosaurs Roamed America förklarar Philip Currie att ungdjuren i en eventuell tyrannosaurusflock kan ha fyllt en särskild roll. Eftersom unga Tyrannosaurier förefaller ha varit bättre på att springa än vuxna djur kan de yngre i flocken ha fungerat som utkiksposter. När dessa upptäckte byten kan de ha jagat dessa och drivit dem tillbaka till de vuxna djuren, som dödade bytet.

Tyrannosaurus i populärkulturen

Tyrannosaurus rex har ända sedan de första lämningarna hittades i början av 1900-talet kallats "kungen bland dinosaurier". Det är en position som den fortfarande håller, trots att man hittat ännu större köttätande dinosaurier och Tyrannosaurus rex är den sannolikt den mest kända av alla dinosaurier. Tyrannosaurus dök bland annat upp på film 1925 i The Lost World. Den ses även i The Animal World. 1978 blev Tyrannosaurus rovdjuret i filmen Planet of the Dinosaurs, likaväl en stor roll i alla Jurassic Park-filmerna. Disney pixar har också med en Tyranosaurus rex i sin film Familjen Robinson.

Tyrannosaurus har också haft roller i flera TV-program. 1999 gjorde Tyrannosaurus rex framträdande för BBC i Dinosauriernas tid, och When Dinosaurs Roamed America, 2001. 2002 framlade Jack Horner sin teori om att Tyrannosaurus var en asätare i Valley Of The T-rex. Tyrannosaurus visades några år senare i The truth about killer dinosaurs, där forskarna försöker reda ut sanningen om förhållandet mellan Tyrannosaurus och Triceratops. Tyrannosaurus har också en viktig roll Förhistoriska parken ( 2006 ).

Berömda skelett

Sedan Tyrannosaurus rex först beskrves har ett 30-tal skelett hittats runtom i Nordamerika, många av dem i Hell Creek Formation. Vissa av dessa fynd av skelett har blivit mer kända än andra. Nedan följer några av de mest kända fossilen.

Sue Upptäckten av detta magnifika fossil hände i South Dakota på sommaren år 1990. Fossilet hade en ålder på cirka 68 milj. år, och fick sitt namn efter sin upptäckare ( Sue Hendrickson ), men könet hos skelettet är okänt ( Man tror dock att det är från en hona ). Fossilet efter Sue är 12, 8 meter långt från nos till svans, och när hon levde vägde hon över 6 ton. Hon har läkta benbrott i både bröstkorgen ( med bitar av tänder från en annan Tyrannosaurus inbäddade ), och i båda bakbenen. Sue blev cirka 28 år gammal, och av fossiliserat maginnehåll att döma så var hennes sista mål Edmontosaurus. Vid utgrävningen av skelettet hittade man även fossil från två andra Tyrannosaurus, vilket kan betyda att Sue levde ett socialt liv.

Stan Upptäckten gjordes i South Dakota 1987 av Stan Sacrison. Fossilet Stan är cirka 12 meter långt, och tros vara en hane ( på grund av den gracila kroppsformen ). Stan visar en Tyrannosaurus hårda liv, bland annat genom ett läkt brott i nacken, som orsakats av en artfrände.

AMNH 5027 Hittades i början av 1900-talet, och är ett av de mer kända skeletten. Finns idag utställd på American Museum of Natural History.

Tyrannosaurus rex.

Se även

Källor

  • Dinosaur-world
  • Engelska wikipedia
  • Gate.net
  • Unearthingtrex

Referenser


Personliga verktyg