Eukaryoter

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
?Eukaryoter
Tre eukaryoter: En svamp, en växt och ett djur.
Tre eukaryoter: En svamp, en växt och ett djur.
Systematik
Domän: Eukaryoter
Eukaryota
Vetenskapligt namn
§Eukaryota
Auktor: Whittaker & Margulis, 1978
Riken
1. Djur (Animalia)
2. Svampar (Fungi)
3. Växter (Plantae)
4. Protister (Protista)
5. Amöbor (Amoebozoa)

Eukaryoter (Eukaryota) utgör en av de tre domäner som organismer indelas i enligt modern systematik. En eukaryot är en organism som har en eller flera komplexa celler i vilka arvsmassan återfinns i en cellkärna avgränsad av ett cellmembran. Dessa celler är också relativt stora (10-100 mikrometer).

Eukaryoter omfattar rikena djur, växter, svampar samt riket protister vilket i själva verket är en samlingskategori för eukaryoter som ej passar in i de övriga riken. Många protister är encelliga. Eukaryoterna kontrasteras mot prokaryoterna (till exempel bakterier och arkéer) vilka saknar cellkärna och andra komplexa cellstrukturer.

Eu- kommer av grekiskans ord för "äkta", och -karyot ur det grekiska karyon som betyder "kärna".

Ursprung

Man tror att eukaryoter utvecklades för ungefär 2,1 miljarder år sedan som en form av endosymbios, det vill säga flera olika bakterier ingick endosymbios. Denna teori brukar omnämnas som symbiosteorin. Den utgår från en prokaryot vars cellmembran veckas inåt till dess att det omslutit arvsmassan och bildat kärnmembran och endoplasmatiskt nätverk. Andra prokaryota bakterier med effektiv energiproduktion och cyanobakterier med fotosyntes tränger in i cellen och drar med sig lite av cellmembranet, vilket förklarar att mitokondrien och kloroplasten har dubbla membran. Mitokondrien, ribosomen och andra organeller började fungera tillsammans. Både mitokondrien och kloroplasten har egen arvsmassa och kopieras självständigt.

Eukaryoter utvecklade meios, sexuell reproduktion, för 1,2 miljarder år sedan, och det är då evolutionstakten exploderar.

Domänen eukaryoter (Eukaryota) indelas i sin tur i fem riken:

  1. Djur (Animalia)
  2. Svampar (Fungi) räknas numera till ett eget rike.
  3. Växter (Plantae) Ormbunkar och mossor är kvar i växtriket, tillsammans med blomväxter och barrträd.
  4. Protister (Protista)
  5. Amöbor (Amoebozoa)

Andra system

Särskilt protistriket är omstritt, och idag finns flera konkurrerande system.

De organismer som räknas som protister kan i stället delas in i rikena Chromalveolata (bland annat alger), Rhizaria (bland annat foraminiferer) och Excavata.

En annan indelning av eukaryoter är underdomänerna Unikonta (med bland annat djur och svampar) och Bikonta (med bland annat växter och alger).


Personliga verktyg