Genom

Från Rilpedia

(Omdirigerad från Arvsmassa)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Genom är inom genetiken beteckningen på en organisms ärftliga information kodad i DNA, det vill säga den fullständiga DNA-sekvensen i en uppsättning av organismens olika kromosomer (eller vad gäller vissa virus, RNA-sekvens). Hos människan och andra högre organismer motsvarar detta det genetiska materialet i alla celler utom könscellerna. Studiet av genom benämns genomik.

I de flesta högre organismer finns genetiskt material även utanför kromosomerna, till exempel i mitokondrierna hos människan och andra eukaryoter och de gröna växternas kloroplaster. Hela genomet inklusive sådant DNA som inte finns i kromosomerna benämnes cellulärt genom, medan termen genom i sig självt oftast enbart syftar på det genetiska material som finns i kromosomerna. Studier om besläktade organismerns genom kallas ofta genomik, för att skilja det från genetiken som oftast behandlar enskilda geners verkan eller grupper av gener.

Genomet hos ett antal organismer från bakterier till fiskar och människor har kartlagts. Arbetet med att få fram den fullständiga DNA-sekvensen för människan slutfördes i Human Genome Project i slutet av 1990-talet.

Följande tabell visar en jämförelse av storleken av genomet mätt i antal baspar hos ett antal organismer:

Organism Genomstorlek (antal baspar)
lambda-fag 5·104
Escherichia coli 4·106
Jäst 2·107
Caenorhabditis elegans 8·107
Drosophila melanogaster 2·108
Människa 3·109

Se även

Personliga verktyg