Auktorsnamn

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Porträtt av Coenraad Jacob Temminck, som står som auktor för 348 olika arter av fåglar.

Auktorsnamn är inom de botaniska och zoologiska vetenskaperna namnet på den person eller den grupp som först använde sig av det vetenskapliga namnet för att klassificera och beskriva ett taxon utifrån vissa specifika kriterier, och publicerat detta i skrift. Auktorsnamnet förekommer som en förkortning eller ett efternamn, efter det vetenskapliga namnet på ett taxon i en binärnomenklatur (se även taxonomi).

Innehåll

Uttydning

Om auktorsnamnet står inom parentes så innebär det att taxonet senare har omklassificerat, men den auktor som först klassificerade det står kvar inom parentesen, och den som senast – exempelvis – flyttade arten till ett annat släkte, står efter parentesen.

Står auktorsnamnet istället inom hakparenteser så är den ursprungliga beskrivaren okänd eller anonym. Auktorsnamnet kan ibland efterföljas av ett årtal som anger när taxonet beskrevs.

I zoologiska sammanhang brukar auktorn listas med sitt efternamn – ibland tillkommer även initialer – medan man inom botanik istället använder vedertagna förkortningar.

När både efternamn och initial är identiska, ser man ibland bis ("den andre") fogad till den yngre av auktorernas beteckning.

Exempel på vanliga auktorsnamn

Se även

Externa länkar

Personliga verktyg