Taxonomi

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Taxonomi (av grekiska: taxis, ordning och nomi, bruk, regel) är vetenskapen om indelning, eller klassificering som det också heter, av organismerna i taxa, det vill säga domän, rike, stam, klass, släkten, familj, art, underart, etc.

Innehåll

Allmänt

Inom taxonomin arbetar man med att beskriva olika arter, vad det är som utmärker och gör just den beskrivna arten speciell och unik. Inom systematiken arbetar man med att sätta in de olika arterna i ett sammanhang, exempelvis att beskriva släktskap.

De vetenskapliga namnen

Ett artnamn som exempelvis gräsand (Anas platyrhynchos) är sammansatt av släktnamnet (Anas) och ett artepitet (platyrhynchos). De vetenskapliga namnen skrivs normalt kursivt.

Inom både botaniken och zoologin bifogar man ett så kallad auktorsnamn som anger vem som publicerat namnet. Inom botaniken använder man sig ofta av förkortningar, exempelvis förkortas Linné inom botaniken med ett L, medan man inom zoologin skriver ut hela namnet. Således skrivs exempelvis vitsippa; Anemone nemorosa L.

Vad beträffar hybrider skriver man oftast föräldraarternas artepitet i bokstavsordning, Anemone nemorosa × ranunculoides, men om det är en hybrid där man vet vilken art honan är skrivs dess epitet först, exempelvis ätlig groda (Rana lessonae × ridibunda). Detta gäller dock inte för växter som, om inget annat anges, alltid skrivs i bokstavsordning.

Specifika detaljer kring det vetenskapliga namnet inom botaniken

När man vill vara exakt anger man i vilken publikation som namnet föreslogs samt vilket typexemplaret (vanligen holotypen) är och var det förvaras: "Fumaria officinalis L., Sp. Pl. vol II, p. 700 (1753);. Typus: LINN 881.13" specificerar således vår vanliga jordrök. Ej sällan ser man en sammansatt auktorsbeteckning med först en förkortning inom parentes och sedan en annan efter parentesen. Detta innebär då att artepitetet först föreslagits av auktorn inom parentes, men i ett annat släkte eller i en annan rang. Auktorn efter parentesen har sedan kombinerat om epitetet till det namn/taxon vi nu använder.

"Mentha longifolia (L.) L. (1756)" grundar sig på "Mentha spicata var. longifolia L. (1753)" och "Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. (1813)" på "Orchis conopsea L. (1753)". Märk att eventuella andra kombinationer av samma epitet som gjorts inte tas med, således tas inte "R. Br." med i "Habenaria conopsea (L.) Benth. (1880)".

Årtal

I slutet skriver man ofta ett årtal som anger när organismen först beskrevs efter detta system. För växter är de äldsta vetenskapliga namnen som accepteras från Linnés verk Species Plantarum, från 1753, och de äldsta vetenskapliga namnen för djur är från den tionde reviderade utgåvan av Linnés Systema Naturae från 1758. Ett undantag är namn från verket Svenska spindlar av Carl Alexander Clerck. På grund av att verket var så heltäckande ville man inte kasta bort Clercks vetenskapliga namn. Man antog alltså helt enkelt, att verket utkom efter 1758 trots att den publicerades ett år tidigare.

Vanliga förkortningar

  • comb. inval. - markerar en ogiltig kombination av taxa.
  • nom cons. (nomen conservandum) konserverat namn enligt ICBN. Namnet har skyddats gentemot ett eller flera specifika namn trots att det egentligen inte är giltigt. Detta eftersom det skulle få stora konsekvenser att förkasta namnet. Exempel: Familjen Alchemillaceae J Agardh, Martinov, synonymt med giltiga namnet Rosaceae Juss (Rosväxter).
  • nom. inadmiss. (nomen inadmissibile) ett namn som är konstruerat i strid med ICBN, där typnamnet förändras.
  • nom. illeg. (nomen illegitimum) ogiltigt namn. Ofta där namnet redan är publicerat för en annan växt och därmed upptaget. Det kan också vara när samma typ används igen för ett nytt namn, vilket inte är tillåtet enligt koden.
  • nom. inval. eller nom. invalid. (nomen invalidum) ogiltigt publicerat namn. Ett namn som antingen är baserat på ett annat ogiltigt namn eller som strider mot reglerna I ICBN. Det kan vara att det saknas en botanisk typ eller diagnos.
  • nom. nov. (nomen novum) - ersätter ett äldre epitet där det gamla av olika anledningar inte kan användas.
  • nom. nud. (nomen nudum) ett “naket namn”. Namn som ej är publicerat enligt ICBN och därför ogiltigt. Detta är en typ av nom inval.
  • nom. rej. (nomen rejiciendum) namn som är förkastat av ICBN, och får inte längre användas.
  • orth. cons. (orthographia conservanda) namn vars stavning är konserverat av ICBN

Övrigt

Förstavelsen notho- som i nothosubsp. (nsubsp.) markerar att det rör sig om en hybrid mellan underarter inom arten. Förstavelsen kan läggas till alla ranger under artnivå.

Numera används ordet Taxonomi även om strukturer utanför botanik och zoologi som en beteckning på karaktärisering av objekt baserad på relationerna mellan dem.

Se även

Personliga verktyg