Underart

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Underart är inom den biologiska systematiken en rang under art. Det är normalt inte det samma som begreppet ras, men i vissa sammanhang används de båda begreppen synonymt.[1]

Innehåll

Botanik

Inom botaniken representerar underart en population som är åtskild geografiskt eller topografisk och som har flera unika karaktärer. Skillnaderna är dock mindre skarpa än mellan två arter och ofta förekommer övergångsformer mellan olika underarter. Avgränsningen mot understående rang varietet är oklar. Ofta finns olika uppfattningar om systematisk placering av växter, därför kan man hitta samma växt under olika ranger exempelvis i olika floror.

Taxonomiskt är underart en rang under art, men över varietet.

Förkortas vanligen subsp. eller ssp efter latinets subspecies. Förkortningen nsubsp., nothosubspecies ("ny underart"), markerar att underarten är av hybridursprung.

Exempel:

Ursprungligen representerade namnet Betula pubescens det vi på svenska kallar glasbjörk.

Senare fick fjällbjörk status som underart till B. pubescens, och namnet B. pubescens subsp. czerepanovii.

Glasbjörken har nu blivit en underart till B. pubescens och ett så kallat autonym har bildats = B. pubescens subsp. pubescens.

Därmed kommer namnet Betula pubescens att syfta både på glasbjörk och fjällbjörk. Vill man syfta enbart på glasbjörk markerar man genom att använda B. pubescens subsp. pubescens.

Zoologi

Man delar upp en art i underarter när arten innehåller separata evolutionära utvecklingslinjer. Det vill säga att olika populationer av samma art är åtskilda så att de uppkommer genetiska skillnader mellan populationerna men där skillnaderna inte är större än att en hane och en hona från var sin underart fortfarande kan få fertil avkomma. Åtskillnaden av populationerna är ofta av geografisk eller ekologisk karaktär som exempelvis ett hav eller en öken.

Den geografiska avgränsningen för underarter är oftast allopatrisk eller parapatrisk. Skillnader inom en art kan också vara klinal vilket innebär att förändringen av arten över ett större område är gradvis och att den geografiska gränsen för underarterna därför är svårdefinierade.

Plats i hierarkien


Referenser

Noter

  1. Vår fågelvärld 1/2007, sidan 15

Källor

Personliga verktyg