Zoologi

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Zoologi

Rød ræv (Vulpes vulpes).jpg

Grenar inom zoologi

Cetologi (Valforskning)
Entomologi (Insektsforskning)
Etologi (Djurs beteenden)
Herpetologi (Grod- & kräldjursforskning)
Iktyologi (Fiskforskning)
Ornitologi (Fågelforskning)

Zoologi (från grekiskans: ζῴον, zoion, "djur"; och λόγος, logos, "kunskap eller vetenskap") är läran om djurriket efter biologiska riktlinjer. En person som är utbildad i zoologi kallas zoolog.

Innehåll

Zoologins utveckling och omfattning

Studiet av djuren är så klart uråldrigt medan begreppet zoologi är relativt modernt då det tidigare behandlades under begreppet naturhistoria. Den moderna zoologin utvecklades under 1800-talet och grunderna lades vid engelska och tyska universitet ursprungligen ofta kopplat till läkarutbildningar. Gradvis utvecklades det till ett eget vetenskapligt fält där Charles Darwins upptäcker utgjorde en viktig länk. Merparten av de zoologiska institutionerna i Storbritannien grundades av Thomas Henry Huxley eller upprättades utifrån hans pedagogik. Hans arbete var centrerat kring djurens morfologi och han har titulerats som den främste kännaren inom fältet jämförande anatomi under senare delen av 1800-talet. Hans kurser bestod av föreläsningar och praktiska laborationer och hans pedagogik blev vida spridd.

Mycket lämnades dock därhän av Huxley, och många av hans lärjungar, och speciellt studiet av djuren i dess egna miljö, vilket varit något av det mest betydelsefulla för både Darwin och Alfred Russel Wallace (mannen bakom tanken om det naturliga urvalet). Faktumet att dessa båda män aldrig innehade någon undervisande roll vid ett universitet kan ha spelat roll för zoologins ursprungliga brist inom detta område. Gradvis utökades Huxleys studier i jämförande anatomi med andra viktiga metoder. Det zoologiska fältet har under 1900-talet främst omfattats av följande grenar och synsätt:

  1. Morfologi (också kallat jämförande anatomi) där man studerar djurens strukturer.
  2. Djurens fysiologi studeras inom olika fält så som anatomi och embryologi
  3. Genetik och utvecklingsmekanismer hos djur studeras inom molekylärbiologi, molekylärgenetik och utvecklingsbiologi
  4. Etologi är studiet av djurens beteende.
  5. Djuren ekologi studeras bland annat inom beteendeekologi och inom andra fält.
  6. Evolutionär biologi behandlar bland annat evolution, populationsgenetik, ärftlighetslära, genetisk variation, Mendels ärftlighetslagar, reproduktion.
  7. Systematik, kladistik, fylogenetik, fylogeografi, biogeografi och taxonomi klassificerar och grupperar arter efter härkomst och regionala avvikelser.
  8. De olika taxonomiskt orienterade disciplinerna som exempelvis mammalogi, herpetologi, ornitologi och entomologi identifierar och klassificerar arter, och studerar strukturerna och mekanismerna som är specifika för dessa grupper.
  9. Paleontologi studerar utdöda djur och deras utveckling genom tiden.

Berömda zoologer

Externa länkar

Källor

Delar av artikeln är fritt översatt från engelska wikipedias artikel Zoology, läst den 19 september 2007.

Personliga verktyg