International Code of Botanical Nomenclature

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

ICBN, International Code of Botanical Nomenclature, eller Koden. Koden underhålls av International Association for Plant Taxonomy. Den senaste utgåvan utkom år 2006 grundar sig på de beslut som togs under den Internationella botaniska kongressen (IBC) i Wien 2005 och ersätter sålunda den så kallade St. Louis-koden från mötet i St. Louis, Missouri 1999 (publicerad 2000).

Växters namn kan indelas i två kategorier, dels de vetenskapliga, internationella (latinska) namnen, dels andra namn — nationella, regionala eller lokala. Det är blott namn av det förra slaget som regleras av ICBN. Koden, som ICBN ofta kallas, leder sitt ursprung ända tillbaka till de namnregler som Linné uppställde i Philosophia Botanica (1751), men efterhand kom man att frångå en del av dessa.

Ett nytt försök att få till stånd ett regelverk som alla borde följa gjordes vid den fjärde IBC:n i Paris 1867, efter vilken De Candolles Lois… utkom, men detta regelverk lämnade alltför mycket öppet varför förvirringen tilltog. Först vid den ur många synpunkter epokgörande Wienkongressen 1905 kom man fram till ett tillräckligt underlag för den första utgåvan av det som idag kallas ICBN, vilken utkom 1906.

Den nu gällande Vienna Code är den fjortonde utgåvan.

Kodens uttalade syfte är att skapa klarhet och stabilitet i växternas systematik, deras vetenskapliga namnsättning.

Referenser

McNeill, Barrie, Burdet, Demoulin, Hawksworth, Marhold, Nicolson, Prado, Silva, Skog, Wiersema & Turland (eds.), 2006. International Code of Botanical Nomenclature (Vienna Code). Regnum Vegetabile, 146. 568 sidor, ISBN 3-906166-48-1

Externa länkar

Se även

Personliga verktyg