Cellkärna

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Cellkärna är en struktur i alla celler utom hos bakterier och arkéer. Organismer med cellkärna kallas eukaryoter.

Gränsen mellan cellkärnan och resten av cellen (cytoplasman) är ett dubbelt membran (1) som består av lipider (fettliknande ämnen). Vid det yttre membranet finns ribosomer (2). Membranet innehåller också öppningar, porer (3) som möjliggör transport av vattenlösliga molekyler mellan cellkärnan och den övriga cellen.

Cellkärnan är i regel placerad centralt i cellen, men i fettceller, tvärstrimmiga muskler och mogna växtceller är kärnan belägen i cytoplasmans periferi.

I cellkärnan lagras individens genetiska information, genomet i form av DNA. Här sker transkription från DNA till RNA, och därmed styrs vilka proteiner som ska tillverkas i proteinsyntesen i cellen.

Nucleus ER.png

Teckning av cellkärnan med angränsande endoplasmatiskt retikulum

  1. Kärnmembran
  2. Ribosomer
  3. Porkomplex (proteiner som bildar kanaler genom kärnmembranet)
  4. Nukleol
  5. Kromatin
  6. Kärna
  7. Endoplasmatiskt retikulum

Hela strukturen omges av cytoplasma.

Se även


Personliga verktyg