Flagell

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Olika organisation av flageller på bakterier.

Flagellen är en organliknande (så kallad organell) del som finns på vissa celler. Den liknar en piska till formen (därav namnet) och rörs också i en piskande rörelse, fram och tillbaka. På vissa celler, till exempel sädesceller, har den som funktion att driva cellen framåt. På andra celler kan den ha som funktion att flytta på det omgivande mediet.

Flagellen består av proteinet, flagellin. Bakterien bygger på flagellen inifrån och ut. Fästet i bakteriens cellmembran är ganska komplicerat med ett flertal olika proteiner, med både rörliga och orörliga delar. Denna "motor" drivs av ett överskott av vätejoner på utsidan av membranet och ett underskott på insidan. Medan vätejoner passerar genom flagellens "motordel" sätts flagellen i rotation moturs och bakterien förflyttas framåt med flagellen som propeller längst bak. Flagellen kan även rotera i motsatt riktning, medurs, och får då en backande, eller dragande effekt.

Flageller i intelligent design

Flageller har haft en viktig roll i debatten om intelligent design, som påstått exempel på irreducibel komplexitet. Evolutionsbiologer har dock presenterat principer för hur flageller kan uppstå genom evolution.Personliga verktyg