Cytoplasma

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Cytosolen är det medium som cellens organeller ligger inbäddade i. På bilden markerat med en gulbeige färg, siffran 11.

Cytoplasma betyder cellmassa och är en vätska som finns inne i cellen. Cytoplasma är alla beståndsdelar av en eukaryot cell, som finns mellan cellmembranet och cellkärnan. Cytoplasman består av cytosol och av olika organeller. Även prokaryota celler har cytoplasmahuvud, men i dessa celler finns inte några organeller.

Vätskedelen, som utgör ca 80%, består, förutom vatten, av joner och lösliga makromolekyler som proteiner, kolhydrater, salter, och även en ansenlig mängd RNA (varav mest rRNA). Även i cytoplasman sker många av de reaktioner som är nödvändiga för cellens fortbestånd, till exempel glykolys och proteinsyntes (translation). Den cytoplasmatiska sammansättningen är mycket varierande från celltyp till celltyp och förlänar ofta cellerna deras tydligaste makroskopiska karaktäristika.

Exempel på celler med en tydlig cytoplasmatisk särprägel:

Fettceller - med stora fettdepåer i form av triacylglyceroler som fyller ut praktiskt taget hela cytoplasman och förskjuter kärnan till periferin.

Muskelceller - vars cytoplasma till stor del upptas av muskelfibriller (myofibriller).

Sekretoriska celler (körtelceller) - cytoplasman innehåller sekretoriska vesikler och granulae - membranomslutna proteinmängder som står i beredskap att utsöndras genom exocytos.


Personliga verktyg