Endoplasmatiska nätverket

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Olika organeller i den eukaryota cellen

Endoplasmatiska nätverket eller endoplasmanätet, även kallat ER (från latin: endoplasmatiskt, "i cytoplasman"; och retikulum, "litet nät"), är en organell upptar över 50 % av eukaryota celler. Det endoplasmatiska nätverket består ett stort antal veck av tunna membran i cellens cytoplasma. Vecken är sammanhängande så att de helt innesluter ett inre område, ER lumen, som avgränsas från cytoplasman av membranen. I membranen sitter ett flertal olika enzymer och andra proteiner. Det endoplasmatiska nätverket delas in i två delar: knottrigt och slätt (engelska rough respektive smooth ER). Knottrorna i den knottriga delen av det endoplasmatiska nätverket består av ribosomer, som sitter fästade på membranen.

Nätverkets uppgifter är att hjälpa till vid bildandet av lipider, membranproteiner och proteiner, som skall utsöndras från cellen. Ribosomerna binds till knottrigt ER, och syntetiserar nytt protein direkt in i ER lumen. Där binds en sockergrupp till proteinet med hjälp av enzymet dolichol. Denna bindning hjälper till vid veckningen av proteinet samt som signal för transport vidare. På så sätt erbjuds färdvägar för ämnen som skall transporteras mellan cellens olika delar, samt från cellens utsida och in till exempel cellkärnan. Nätverket har därmed stor betydelse för cellens ämnesomsättning.Personliga verktyg