Stafsund

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Stavsund 1881, litografi av A. Ney.

Godset Stafsund, som bildades på 1670-talet, är beläget på Ekerön i Uppland nära gränsen till Södermanland vid Norrsundet mellan Ekerön och Helgö i Mälaren. Namnet kom från byn Staf som ingick bland de fastigheter som slogs samman när Stafsunds gods bildades. Till egendomen hörde då även det närliggande Kaggeholms gods på Helgö. Godset omfattar nu cirka 530 hektar mark.

Ägarhistoria

Tidigare markägare var riksamiralen Carl Gustaf Wrangel (1613-1676). Den nye ägaren riksrådet greve Erik Lindschöld (1634-1690), gift med Elisabeth Cronström (1653-1718), lät uppföra huvudbyggnaden som fortfarande finns bevarad. Lindschöld stod högt i gunst hos Karl XI och var Karl XII:s lärare. Han var lantmarskalk och även kansler för Lunds universitet. Karl XI besökte ofta Stafsund under Lindschölds tid. Huvudbyggnadens största rum kallas fortfarande Kungssalen.

Genom makarna Lindschölds dotter Eleonoras giftermål övergick godset till släkten Funck och har därefter genom gifte tillhört släkterna Boneausköld, Rosenadler och Adelswärd. 1816 köptes det av greven statrådet med mera Mathias Rosenblad (1758-1847), som var nära förbunden med kung Gustav IV Adolf. Hans arvingar sålde 1849 Stafsund till tidningsmannen och politikern Gustaf Lallerstedt (1816-1864).

År 1864 kom godset i den Klinckowströmska ättens ägo. Friherre Rudolf Klinckowström (1816-1902) var gift med Marie Klinckowström (1832-1907), född de Labensky. Hon hade som ung varit hovdam hos ryska kejsarinnan och hade en stor förmögenhet, som möjliggjorde köpet av Stafsund. Innan nuvarande ägaren, Adam Reuterskiöld, övertog Stafsund ägdes det av hans mor Margaretha Reuterskiöld, dotter till den Klinckowströmska ättens sista medlem Linde Klinckowström-von Rosen och greve Hans von Rosen.

Ätten Klinckowström är befryndad med den adliga ätten von Fersen genom att greve Axel von Fersen den yngres syster Hedvig Eleonora år 1773 gifte sig med Stafsunds nuvarande ägare Adam Reuterskiölds mormors farfars farfar, friherre Thure Leonard Klinckowström (1735-1821), som var president i Wismarska tribunalet och överstemarskalk hos den svenske kungen Gustav IV Adolfs drottning Fredrika av Baden.

Byggnaderna

Arkitekt för Stafsunds ståtliga huvudbyggnad var sannolikt Nicodemus Tessin d.ä. (1615-1681), en av 1600-talets ledande arkitekter. Den ursprungliga karolinska karaktären ändrades något när de gamla säteritaken ersattes med flacka sadeltak. Dessutom finns på egendomen två flygelbyggnader samt en väderkvarn från 1720-talet med tillhörande kvarnstuga.

I den norra flygeln har det stora Klinckowströmska biblioteket med mer än 20 000 volymer förvarats. Den mest berömda delen bestod av von Fersen-arkivet, som friherre Rudolf Klinckowström förvärvade från von Fersens slott Ljung tillsammans med ett antal porträtt. - 1865 gjordes en omfattande renovering av huvudbyggnaden. Vid den senaste renoveringen 1982-1984 hittades en hel del av 1600-talets inredning som var gjord av målade träplankor. Trapphuset är målat för att efterlikna grön Kolmårdsmarmor. I byggnadens mittparti finns en ursprungligen dubbel trappa som leder upp till den så kallade Kungssalen som har måtten 10 x 10 meter och cirka 5 meters takhöjd. Den hyrs nu ibland ut för konserter, festliga måltider och andra sammankomster.

Externa länkar

Koordinater: 59°17′21″N 17°40′31″O / 59.28917, 17.67528

Personliga verktyg