Portal:Geologi

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia artikel
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Geographylogo.png
Geologi

Denna portal ger en överblick över artiklar relaterade till ämnet geologi.

[[Bild:{{{imagename}}}|25px|left]]

Geologi är den vetenskap som beskriver hur (... fyll i ...), samt förklarar varför jordytans formationer (... fyll i ...) . Mer...

[[Bild:{{{imagename}}}|25px|left]] Utvald artikel


Grand Canyon är ett eroderat ökenlandskap i nordvästra Arizona, USA. Vattenmassor har under snabbt förlopp grävt ut världens största kanjon och är sedan 1979 med i UNESCO:s lista över världsarv.

Grand Canyon är cirka 44 mil lång och upp till 1,6 kilometer djup, och innehåller många olika bergarter som avlagts som i olika sedimentlager. Man kan hitta många fossil inbäddade i de olika lagren. Sedimentlagrens uppbyggnad tyder på att att de har avlagts mycket snabbt, under strömmande vatten.

De flesta geologiska beskrivningar av Grand Canyon utgår ifrån en förhandstro på långa tidsåldrar. Faktiska vetenskapliga observationer ger dock bättre stöd åt snabba förlopp både för uppbyggnaden av lagren och för nernötningen av kanjonen. Som exempel kan nämnas att med nuvarande erosionshastighet kan kanjonen vara maximalt 70.000 år gamal!

På Rilpedia redovisar vi även de vetenskapliga observationer som rakt motsäger tolkningar om långa tidsåldrar och långsamma händelseförlopp. När alla geologiska fakta läggs fram blir många förvånade och en helt ny bild av Grand Canyons historia framträder. Jämför vår faktaversion mot Wikipedias tros-artikel genom att klicka på "jämför" uppe i artikelns sidhuvud!

[[Bild:{{{imagename}}}|25px|left]] Lästips

En geologisk tidsskala är en sammanställning av jordens geologiska lager, eller strata (stratum), som man tolkat fram utifrån en teori (eller snarare en filosofi) som kallas uniformismen. Olika lager är uppbyggda på olika sätt, många innehåller fossil av olika sorter, och lagren ligger i en viss ordning.

Under 1800-talet letade många forskare efter metoder som skulle passa denna teori, men man kallade teorin för "geologiska fakta". I början av 1900-talet fann man nya metoder som även de gav höga åldrar. Dessa metoder dras dock med många problem.

[[Bild:{{{imagename}}}|25px|left]] Närliggande ämnen

[[Bild:{{{imagename}}}|25px|left]] Nya eller nyligen utökade artiklar

[[Bild:{{{imagename}}}|25px|left]] Artiklar i behov av utökning/omarbetning

Utökning: Äldre jura - Äldre krita - Äldre trias - Ändmorän - Ås - Abrasion - Aktinolit - Ametist - Ametrin - Ancylussjön - Antracit - Assimilation (geologi) - Astenosfär - Atoll - Baltika - Basalt - Beckkol - Bergart - Berggrund - Berggrundsgeologi - Bergkristall - Bihav - Blekjord - Campanian - Charnockit - Citrin - De tre ravinerna - Dellenit - Devonska utdöendet - Diagenes - Djupbergart - Djuphavsgrav - Dolomitmarmor - Drumlin - Dy - Endogena krafter - Eocen - Eolisk avlagring - Epicentrum - Epidot - Erosion - Eruption (vulkaniskt utbrott) - Evaporit - Fennoskandiska urbergsskölden - Flinta - Gävlesandsten - Gångbergart - Gem (ädelsten) - Gemmologi - Geologiska kretsloppet - Gips - Glacifluvial - Glimmerskiffer - Glup - Gråberg - Gravsänka - GSSP - Guldrusch - Gyttja - Häll - Högsta kustlinjen - Halvädelsten - Hematit - Hiatus (geologi) - Hoburgskalksten - Hypocentrum - Iapetushavet - International Commission on Stratigraphy - Jord (mark) - Jordbävningen i San Francisco 1906 - Jordens historia - Jordskred - Kaledoniderna - Kalksten - Kambriska explosionen - Kanadensiska skölden - Kanjon - Kimberlit - Konglomerat (bergart) - Korallö - Korallgrottan - Kraton - Krita (period) - Kunzit - Kvicksand - Landhöjning - Lavin - Leptit - Litostratigrafi - Mäktighet - Mår - Mélange - Magnetit - Mall:Geologistub - Manteln - Matrix (geologi) - Medicinsk geologi - Megaplymer - Mellersta jura - Mellersta trias - Mineral - Mineralogi - Mississippi (geologisk tidsperiod) - Mjäla - Mo - Molybdenglans - Moränkärna - Naturkatastrof - Oas - Oligocen - Onkolit - Onyx - Paleocen - Palynologi - Panthalassa - Pedologi - Pedosfären - Perm - Permafrost - Petrologi - Primärt mineral - Pyroxen - Rostjord - Rutil - Sediment - Sedimentation - Seismograf - Sekundärt mineral - Siljansringen - Skiffer - Solsprängning - Speleologi - Stalagmit - Stalaktit - Stratigrafi - Supervulkan - Tafonomi - Tektonik - Textur (geologi) - Tonalit - Topas - Tuff - Underjorden - Uppsalaåsen - USGS - Vattenfall - Rilpedia:Lista över stubbmallar - Vulkanism - Vulkankrater - Yngre jura - Yngre krita - Yngre trias - Ytbergart - Zeoliter
Dubbletter:
Kvalitetskontroll: Fossil (geologi)

[[Bild:{{{imagename}}}|25px|left]] Begreppsförteckning

[[Bild:{{{imagename}}}|25px|left]] Kategorier

[[Bild:{{{imagename}}}|25px|left]] Listor

[[Bild:{{{imagename}}}|25px|left]] Om geologi på Wikipedias systerprojekt

Fel vid skapande av miniatyrbild: convert: delegate failed `"rsvg-convert" -o "%o" "%i"' @ error/delegate.c/InvokeDelegate/1065.
convert: unable to open image `/tmp/magick-d4Q3X0rG': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2641.
convert: unable to load module `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/ImageMagick-6.7.7/modules-Q16/coders/svg.la': file not found @ error/module.c/OpenModule/1285.
convert: unable to open file `/tmp/magick-d4Q3X0rG': No such file or directory @ error/constitute.c/ReadImage/583.
Commons har bilder relaterade till geologi.
Wiktionary-logo-en.png Wiktionary innehåller uppslagsordet geologi.
Personliga verktyg
På andra språk