Uniformism

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia artikel
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

År 1795 publicerade James Hutton sin teori om att jorden aldrig har utsatts för någon katastrof. Före Hutton var den allmänna uppfattningen att en världsvid katastrof hade omformat jordens yta på Noa tid, vilket framgår t.ex. av Encyclopedia Britannica 1771.

Huttons publikation var dock lite svårtillgänglig för den stora allmänheten. Sir Charles Lyell populariserade Huttons tankar i sin "Principles of Geology" (1830). Denna bok använde Charles Darwin och många andra som grund för sina tolkningar av jordens historia. Med denna filosofi som grund måste jorden vara gammal. Under resten av 1800-talet letade forskare som trodde på uniformismen efter metoder som skulle ge höga åldrar. De letade alltså metoder som skulle stämma med deras filosofi – uniformismen. Det var först i slutet av 1800-talet man upptäckte radioaktiviteten. Datering med radioaktiva isotoper påbörjades under 1900-talets inledning. Metoderna ansågs riktiga därför att de stämde med den filosofi man hade.

Filosofiskt synsätt och empiriskt

Det är skillnad på filosofin uniformism, som menar att hastigheten på alla geologiska processer alltid varit lika, och aktualism, som menar att naturlagarna alltid är lika. Även aktualismen är ett postulat, ett antagande, men det antagandet bekräftas hela tiden - eftersom vi fortsätter att leva och världen består. Uniformismen är till skillnad från aktualismen en filosofi som fler och fler forskare överger. Ett exempel på en i dag populär avvikelse från uniformismen är tanken att dinosaurierna dog ut vid en stor katastrof.

Att göra (FOX-sv): Länkar och referenser saknas, se sektioner nedan

Referenser

Externa länkar

Personliga verktyg