Mems slott

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Mems slott (uttalas med kort 'e' som i 'rem' ) är beläget vid Göta kanals utlopp i Slätbaken, strax utanför Söderköping.

Innehåll

Historia

Före 1700

Slottet Mem har anor från medeltiden, konung Johan III skänkte sedan godset "till evärderlig tid" till Esbjörn Pedersson Lilliehöök 3/11-1572 och i samband därmed fick Mem troligen säteristatus.

Under senare delen av 1600-talet omfattade säteriet med underliggande hemman nära 23 mantal och Stensvad benämndes då ladugård under Mem och åtnjöt säterifrihet d v s skattefrihet. Vid reduktionen 1683 var Eric Bagge tvungen att överlämna flera hemman till kronan, "men för sina stora underhållanden, som på Mems slott och gård använt är" får behålla detta. När Eric Bagge dör 1692 begravs han i Tåby kyrka och hans begravningsvapen finns uppsatt i kyrkan på södra långsidan. Sonen Eric Bagge den yngre ärver egendomen, men när han dör i slaget vid Warchau år 1705, fortsätter änkan Hebba Christina Welling att driva säteriet. Hon löser ut de övriga arvingarna i dödsboet och tillsammans med sin son Eric Jacob Bagge äger och brukar hon egendomen.

Jakob Bagge tog under sin tid på slottet hem bland annat 12 silverapostlar i krigsbyte från ett kloster nära Krakow i Polen. Efter hans död grävde sonen Erik Bagge ner silverapostlarna på en hemlig plats, efter hot från kung Sigismund att bytet skulle beslagtas. Erik Bagge bebodde slottet fram till han stupade vid Stegeborg, där en strid utbröt mellan kung Sigismunds skepp och svenskarna.Ännu har ingen hittat silverapostlarna. Varje gång slottet bytt ägare, har det stått i kontraktet hur bilderna, om de hittats, ska fördelas inom de familjer som ägt slottet sedan 1598.

1700-1948

År 1821 byggdes en våning till för att utöka boytan.

1948-1997

Kring år 1940 började en insamling inom Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund, SLU, för att kunna anskaffa en egen gård till förbundet. I fyra år pågick insamlingen som totalt gav 19 629 kronor, en grund att stå på men inget som räckte till att köpa en gård. Vid SLU-stämman i Vänersborg 1944 bestämdes att man tillsammans skulle starta en gemensam föreningsgårdsinsamling. I mars 1946 hade 717 000 kronor samlats in. Detta räckte nu till en gård, eller varför inte ett slott? Mems slott köptes den 12 mars 1948 av Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund och övertogs den 1 april samma år. Slottet var dock inte i gott skick och en ny insamling startades för att totalrenovera slottet. Den första SLU-kursen hölls på Mems slott under år 1949, efter det att renoverningen var klar. Genom köpet av Mems slott bildades Stiftelsen Föreningsgården vars uppgift var "att bedriva upplysnings- och utbildningsverksamhet i frågor, som beröra samhället och individen med särskild betoning av landsbygdens förhållande". 1997 hade antalet kurser minskat på Mem och behovet var inte alls detsamma som 40 år tidigare, Centerns Ungdomsförbund som förbundet nu hette, valde därför att sälja slottet. Pengarna från försäljningen återgick till Stiftelsen Föreningsgården, vilken idag inte har någon egen verksamhet men genom att den ger bidrag till utbildningsprojekt uppfyller den fortfarande sitt syfte. En del av inventarierna från slottet är idag deponerade hos Centerpartiets Ungdomsförbund och dess sytersorganisationer.

1997-

Mems slott användes 1997-2001 som konferenshotell men är sedan 2001 i privat ägo.

Mem är också ett gammalt namn för Casimirsborg.

Camera-photo.svg Östergötlands läns vapen.png Denna artikel om en plats i Östergötlands län behöver bilder. Har du en passande fri illustration får du gärna ladda upp den.


Koordinater: 58°28′54″N 16°24′40″O / 58.48167, 16.41111

Personliga verktyg