Livets Ord

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Församlingen Livets Ord är den största församlingen inom den svenska trosrörelsen.

Den grundades 1983 av Ulf och Birgitta Ekman och är registrerad som en stiftelse[1] i Uppsala.

I församlingens verksamhet ingår internationella pastors- och ledarskapsutbildningar, TV-sändningar, mission och humanitär hjälp. Livets Ord bedriver även skolverksamhet och förlagsverksamhet i Livets Ords Förlag.

Pastor för Livets Ord i Uppsala är Ulf Ekman, som tillsammans med Robert Ekh och assisterande pastorer leder arbetet. En viktig del i församlingen är cellgrupperna (bönegrupper), där medlemmarna träffas varje vecka. Församlingen har gudstjänster varje söndagsförmiddag samt onsdagskvällar.

Att Livets Ord är organiserad som en näringsdrivande stiftelse innebär bland annat att Livets Ord inte kan ha medlemmar i juridisk mening, till skillnad från registrerade trossamfund och ideella föreningar. Det innebär också att de enda personer som kan ta beslut i Livets Ord, är dess styrelse. Denna styrelse fattar alla beslut om stiftelsens ca 93 miljoner kr. Alla styrelsens beslut måste enligt lag vara förenliga med stiftelsens ändamål, vilket för Livets Ord är "Att bedriva kristen bibelundervisningsverksamhet."[1]

Innehåll

Grundandet

Församlingen Livets Ord grundades av Ulf Ekman. Ekman var präst i Svenska kyrkan. Då han hörde några kassettinspelningar med pastorn Kenneth Copland blev han en anhängare av trosrörelsen. Läsåret 1982-1983 gick Ekman i Rhema Bible Training Center, en bibelskola hos den amerikanske pastorn Kenneth Hagin. Under det året lärde Ekman känna Jane Whaley, pastor för församlingen Word of Faith, som senare skulle komma att undervisa på Livets ord. När Ekman kom hem igen till Sverige startade han bibelskolan Livets Ord i Uppsala, och senare församlingen Livets Ord.

Tro och aktiviteter

Livets Ord grundades av Ulf Ekman, före detta präst i Svenska kyrkan.

Församlingen räknas som tongivande inom trosrörelsen i Sverige, en kyrkoriktning av fristående församlingar som kännetecknas av karismatism med betoning på personlig omvändelse, Den Helige Andes gåvor (såsom till exempel tungotal och helande).

I Livets Ords lokaler på Axel Johanssons gata i Uppsala finns en gudstjänstlokal med plats för uppemot 6 000 deltagare (minst 8 000 om man räknar in de som kan se mötet via TV-skärm i närliggande lokal.). Flera gånger per år anordnas konferenser, bland annat Europakonferensen, som lockar besökare från många länder, Nyårsfestivalen och Youth. Den sistnämnda riktar sig mot ungdomar. Med jämna mellanrum bjuds kända predikanter från hela världen till församlingen. Livets Ord finns, förutom i Uppsala, även i bland annat Jönköping och Göteborg. Man har även många mindre församlingar med starka kopplingar till Livets Ord runtom i Sverige.

Församlingen bedriver förutom kyrkoverksamheten även utbildning från förskolenivå till universitet, samt ett internationellt missionsarbete i framför allt Ryssland, Ukraina, Armenien, Azerbajdzjan, Tadzjikistan, Afghanistan, Israel och Indien.

Runar Sögaard och Carola Häggkvist är två kända personer som tidigare var medlemmar i Livets Ord. Ingen av dem är idag medlemmar, men Carola har dock fortfarande starka band till församlingen. [2]

Utbildning

Livets Ord driver flera friskolor. Livets Ords kristna skola är en grundskola, där man förutom vanliga ämnen även har kristendomsundervisning en gång i veckan. Att vara kristen är inget formellt krav. Gymnasieskolan Livets Ords kristna gymnasium startades 1990 i Uppsala och är nu en del av den ordinarie verksamheten för Livets ord. Gymnasieskolan är profilerad och alla linjer innehåller därför 150 poäng BTT (bibelkunskap, teologi och troslära).

Livets Ord bedriver sedan 1994 även högre utbildning vid Livets Ord University. Sedan 1998 är Livets Ord University filial till Oral Roberts University i Tulsa, Oklahoma, och har därför amerikansk ackreditering. Livets Ord University står inte under Högskoleverkets kontroll. Den examen som ges är amerikansk och därmed inte automatiskt giltig som svensk högskoleexamen.[3]

Kritik

Anklagelser om elitism och auktoritärt styre

När rörelsen startades möttes den av mycket skarp kritik från massmedia och andra samfund, bland annat för påstådd omänsklig och okristlig syn på ekonomisk och fysisk svaghet samt för en auktoritär ledarskapsfilosofi som under senare år blivit känd under den för Livets Ord egna termen "apostoliskt ledarskap". Sedan rörelsen konsoliderats har den börjat uppfattas som mer salongsfähig[källa behövs]. Livets Ord hävdar själva att de fortfarande står bakom den teologi som de hade i början.[4] Kritik mot den internationella trosrörelsens teologi hittas bla i: McConnells bok A Different Gospel, Hendrickson, 1988.

Sektanklagelser

Hjälporganisationen för människor som drabbats av sekter, FRI (Föreningen Rädda Individen), menar dock att Livets Ord är en sekt och att Ulf Ekman är sektledare. Torbjörn Swartling skriver om boken i "Tankekontroll" ISBN 82-520-5449-8 där han berättare som sina personliga erfarenheter. En känd, och ibland omstridd, sektmotståndare, Karl-Erik Nylund, har även ett kapitel om Livets Ord i sin bok Att leka med elden - sekternas värld där han menar att Livets Ord bör göra upp med sitt förflutna för att slippa sektstämpeln och bli helt accepterade bland andra frikyrkor.[5]

Kritik för ställningstagandet Israel-Palestinakonflikten

Kritik ska också ha framförts mot insamlingar som utförts till förmån för bosättare i Israel. Kritiken riktar där in sig på att bosättningarna i allmänhet har grundats i strid med internationell rätt. Livets Ord har konsekvent intagit en starkt pro-israelisk linje, beroende inte minst på det faktum att man anser att Guds förbund med Israel aldrig upphört. Livets Ord driver programmet Operation Jabotinsky, uppkallat efter Zeev Jabotinsky, som sponsrar invandring av ryska judar till Israel.

Teologisk kritik

Från vissa håll har en mer teologiskt grundad kritik framförts. Framför allt har denna riktats mot den så kallade framgångsteologin och JDS-läran, det vill säga tanken att Jesus skulle ha dött andligt. Sistnämnda uppfattning anses enligt kritikerna peka mot att Livets Ords teologi har ett gnostiskt ursprung.[6] På senare tid har också riktats mycket teologisk kritik mot Livets Ord i samband med deras närmande till Katolska kyrkan och församlingens nya ekumeniksträvan vilken går rakt emot deras egen linje som den var för 15 år sedan.[källa behövs]

Bemötande av kritik

Pastor Ulf Ekman bemöter kritiken ur sitt perspektiv i boken "Denna välsignade press".

Referenser

  1. 1,0 1,1 Länsstyrelsernas stiftelsedatabas, hämtad 2007-12-05
  2. http://www.expressen.se/noje/1.771266/tillbaka-hos-livets-ord
  3. Högskoleverket - Lärosäten med rätt att utfärda examina inom grundläggande högskoleutbildning och forskarutbildning
  4. LivetsOrd.se - Vanliga frågor (FAQ) under frågan "Har ni förändrats?", hämtat 2007-10-23
  5. Karl-Erik Nylund, Att leka med elden - sekternas värld, Sellin & Partner bok och idé AB, 2004
  6. Den kristna gnosticismens återkomst - ett studium av Ulf Ekmans teologi - Kent Gunnarson, ISBN 91-7305-678-2

Se även

Externa länkar

Personliga verktyg