Framgångsteologi

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Framgångsteologi är en kristen teologisk riktning som menar att Gud hjälper dem som har en stark och sann Bibeltro. I extremfallet innebär det övertygelsen att alla kan bli helade och leva i ekonomiskt överflöd idag genom att bli Bibeltrogna kristna. Också motsatsen: att en person som lever ett syndigt liv blir straffad av Gud, därav ser man sjukdom och handikapp eller andra olyckor som en person råkar ut för som bestraffning av Gud. Det är i de flesta fall företrädare för karismatisk kristendom som predikar framgångsteologi.

Termen anses nedsättande och används därför inte av kyrkor och predikanter som utpekats som framgångsteologiska. Den största svenska inriktning som anses framgångsteologisk är trosrörelsen, som dock själva använder termen "trosförkunnelse" eller liknande.

Innehåll

Livets ord

Församlingen Livets Ord i Uppsala har ibland utpekats som ett svenskt exempel på en framgångsteologisk kristen rörelse. Församlingen har anklagats för att skuldbelägga sjukdom, handikapp och motgångar i livet, som sagts vara resultatet av en felaktig tro.

Företrädare för Livets Ord har konsekvent tillbakavisat att denna form av teologi finns inom rörelsen. De hävdar även att de misstolkats av media i fråga om synen på sjukdom och handikapp [1].

Termen framgångsteologi upplevs av trosrörelsen som en negativ värdering av läran, och man använder i stället termen "trosförkunnelse" eller liknande.

Konflikter

Flera kristna församlingar har förespråkare för denna lära bland sina medlemmar vilket ibland lett till konfrontationer om det är godtagbart att predika detta eller ej. EFS, Svenska kyrkan och katolska kyrkan har i praktiken sagt att det inte är godtagbart och man har isolerat dessa minoriteter och tagit offentligt avstånd från denna teologi. Majoriteten av ledare inom frikyrkan tar också avstånd från den.

Källor

  1. http://www.livetsord.se/default.asp?n_section=83#69 Livets Ords FAQ

Externa länkar

Personliga verktyg