Karlbergs slott

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Karlbergs slott, huvudbyggnad.
Slottet sett från Stadshagen.

Karlbergs slott ligger vid Karlbergssjön, Solna, gränsande till Stockholm norr om Kungsholmens västra del, söder om Tomteboda och väster om Vasastaden. I slottet inryms i dag Militärhögskolan Karlberg och dess park utnyttjas flitigt av motionerande och promenerande stockholmare och solnabor. I parken finns även AIK:s träningsanläggning.

Historia

Karlbergs slott på 1690-talet. Ur Suecia antiqua et hodierna.

På 1620-talet blev Gustav II Adolfs halvbror, riksamiralen Carl Carlsson Gyllenhielm, ägare av tre byar inom Solna socken. Av dessa bildades ett säteri som fick namnet Karlberg. År 1634 byggdes ett större stenhus som utgör kärnan i den nuvarande anläggningen. Efter hans död 1650 stod det tomt tills Magnus Gabriel De la Gardie köpte det nitton år senare.

De la Gardie byggde ut slottet och gjorde om det mesta av dess interiör till det praktfulla skick det har än idag. När De la Gardie på grund av ekonomiska bekymmer tvingades lämna Karlberg, tog Johan Gabriel Stenbock vid, men år 1688 gick slottet över i kunglig ägo.

Den kungliga familjen bodde ofta på Karlberg, speciellt sommartid. Karl XI:s hustru, drottning Ulrika Eleonora d.ä., startade ett barnhem med tillhörande väveri på Karlbergs slott och hennes egen son Karl XII växte till stor del upp på slottet. Efter den stora branden vid slottet Tre Kronor, 1697, flyttade hela hovet ut på Karlberg. Slottet var kungligt lustslott ända fram till 1792 då Gustav III bildade Kungliga krigsakademien på Karlberg. Sedan dess är Karlberg Krigsakademi för officerare och därmed världens näst äldsta krigsakademi på samma plats och i samma byggnad, efter akademien i Wiener Neustadt. De båda trevåningsflyglarna tillkom 1795 efter ritningar av Carl Christoffer Gjörwell. Teglet till dessa flyglar kom från Gustav III ofullbodade slottsbyggnad på Haga (Haga slottsruin).

Numera utbildas 300 yrkesofficerare och blivande yrkesofficerare om året vid Militärhögskolan Karlberg. Omkring 150 officerare och civila anställda arbetar här. Karlberg, som nyligen har restaurerats, är ett statligt byggnadsminne och utgör ett riksintresse för kulturminnesvården

Se även

Externa länkar

Personliga verktyg