Kaliumpermanganat

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Kaliumpermanganat
Kaliumperma.jpg
Systematiskt namn Kaliumpermanganat
Kemisk formel KMnO4
Molmassa 158,04 g/mol
Utseende Mörkt violetta kristaller
CAS-nummer 7722-64-7
SMILES [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]
Egenskaper
Densitet 2,703 g/cm³
Löslighet (vatten) 63,8 g/l (20 °C)
Smältpunkt 270 °C (sönderdelas)
Faror
NFPA 704

NFPA 704.svg

0
1
0
OX
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Kaliumpermanganat (KMnO4) är ett salt som bland annat används inom sjukvården vid till exempel nageltrång och eksem.

Kaliumpermanganat är ganska svårlösligt i vatten men bara ett tiondels gram färgar en deciliter vatten kraftigt lila. Det är starkt oxiderande och tillsammans med en lättreducerad metall som magnesium brinner blandningen med en ljus och het låga. Blandat med socker och lite vatten bildas värme tills vattnet har avdunstat och tillsammans med glycerin självantänder blandningen. Saltet verkar uttorkande på huden och har ingen speciell lukt.

Användning

I laboratorier används kaliumpermanganat som ett oxiderande ämne i vissa kemiska reaktioner.Det används också i vattendesinfektion i avlopp och för vatten från en sjö innehållande bakterier.

När kaliumpermanganat blandas med svavelsyra kan lite ozon bildas. Det bildas även Mn2O7 (mangan(VII)oxid) som är en väldigt instabil oxiderande vätska. En mycket utspädd lösning med saltet kan användas som munskölj för att döda bakterier i munnen.

Faror

Kaliumpermanganat är oxiderande och får inte förvaras med brännbara vätskor. Saltet är skadligt för miljön, speciellt för vattenlevande organismer, och irriterar hud och ögon. Vid kontakt med saltsyra bildas giftig klorgas och vid kontakt med koncentrerad svavelsyra bildas starkt oxiderande ämnen som ozon och Mn2O7. Vid hudkontakt ska huden sköljas med vatten. Fläcken som uppstår försvinner efter ungefär två dygn. Vid kontakt med kläder så bildas en fläck bestående av brun-svart mangandioxid (MnO2) som kan tas bort med ättiksyra.

Personliga verktyg