Hornstull

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Koordinater: 59°18′56″N 18°02′02″O / 59.31556, 18.03389

Hornstull omkring 1950

Hornstull är ett område på västra Södermalm i Södermalms stadsdelsområde i Stockholm. Officiellt är Hornstull idag namnet på den korsning där Hornsgatan och Långholmsgatan möts. Hornstull hör till Högalids församling.

Innehåll

Historik

Den västligaste delen av Södermalm hade sedan medeltiden (1422) kallats Horn, ett namn som med största sannolikhet syftade på Åsöns spetsiga västra udde. När sedan stadstullen förlades till området i samband med byggandet på 1660-talet av en flottbro över till Liljeholmen kom den naturligt nog att kallas Horns tull, ett namn som snart kom att skrivas ihop och överleva tullens avskaffande 1811.

Från Hornstull går denna flottbros moderna efterföljare Liljeholmsbron söderut. Vid nuvarande Bergsundsgatan/Bergsunds strand låg fram till början av 1800-talet en infart till Stockholm där stadstull togs upp. Även Västerbron, som sedan 1935 sträcker sig norrut mot Kungsholmen, har sitt ena fäste här. Strax väster om Hornstull ligger Reimersholme och strax norr Långholmen. Nere vid Liljeholmsviken ligger Liljeholmsbadet.

I området låg från 1419 Horns tegelbruk fram till 1600-talet, ett för Stockholm mycket viktigt tegelbruk, och senare bedrevs här också omfattande tobaksodling. Med industrialiseringen på 1800-talet kom de mekaniska verkstäderna och varven att bli de stora arbetsplatserna i området, något de förblev fram till mitten av 1900-talet.

Lignaområdet kom att bli ett av Södermalms sista småskaliga industriområden (jämför Lugnets industriområde). Området, som var beläget mellan Hornsgatan, nuvarande Zinkensdamms koloniområde, Årstaviken och Tantolundens västra bergsluttning, växte successivt fram med industrier utmed Södra Stambanans gamla sträckning mot Liljeholmen. Mitt i detta uppfördes Stockholms stads arbetsinrättning 19021905 med ursprungligen plats för 1 432 intagna. Den kasernliknande anläggningen, som senare namnändrades till vårdhemmet Högalid, stängdes i slutet av 1960-talet efter mycket hård kritik om vanvård och misshandel av de intagna. Byggnaderna revs 1971, och området utlades därefter till parkmark. De totalt nio huskropparna i kvarteret Drakenberg tillkom i slutet av 1960-talet. Ungefär samtidigt försvann även industriområdet, och idag kallas området Drakenbergsparken/Drakenbergsområdet.

Hornstull var tidigare, liksom exempelvis Fridhemsplan och i någon mån Västerbroplan, en stor knutpunkt för spårvagnar och bussar och hade därigenom ett torgliknande folkliv, där numera och på ett mindre utrymme annan trafik dominerar bilden.

Tunnelbanestationen

Perrongen på stationen

Station Hornstull ligger på T-bana 2 (röda linjen) mellan Zinkensdamm och Liljeholmen. Avståndet från station Slussen är 2,4 kilometer.

Stationen togs i bruk den 5 april 1964 när t-banan 2 invigdes.

Stationen har en plattform delad i två med kvarvarande berg emellan, belägen i berget under Hornsbruksgatan från Högalidsparken till Långholmsgatan. Den har två biljetthallar, den södra vid Långholmsgatan och den norra vid Hornsbruksgatan

Konstnärlig utsmyckning gjord av Berndt Helleberg 1964, temat är Altamiragrottan i Spanien, och stationen är täckts med holländskt rött handslaget och glaserat tegel med infogat svart band och vita figurer. I samband med en senare ombyggnad tillkom montrar med temat himmel, hav, jord och öken.

Hornstullsförfattare

Bland författare som vuxit upp och/eller varit verksamma vid Hornstull hör Rudolf Värnlund, Erik Asklund, Ulf Lundell, Irja Browallius och Josef Kjellgren.

Knivsöder, Noho och Horan

Öknamnet "Knivsöder" för Hornstull går inte längre tillbaks än till slutet av 1990-talet[1], en tid då gentrifieringen av Södermalm sedan länge var ett faktum.

En ersättning, för det negativt klingande Knivsöder, som används av vissa är "Noho", Norr Om HOrnstull, för att travestera på det östligare belägna SoFo, Söder Om FOlkungagatan. Noho avser området norr om den historiska Tullen vid brofästet till Liljeholmsbron och väster om Långholmsgatan. I norr är Pålsundskanalen en naturlig gräns. Området har under 2000-talet blommat upp i och med marknaden Street och ett antal kaféer och restauranger.

I folkmun får många platser i Stockholm en förkortning med en -is- eller -an-ändelse. Detta gäller även för Hornstull som några kallar "Horan". Möjligen är Horan också bara ett relativt nypåkommet öknamn (2005).[2]

Trivia

Ingen bor i Hornstull, man bor vid Hornstull.

Externa länkar

Referenser

  1. Dagens Nyheter
  2. Urban Dictionary


Historiska tullar i Stockholm
Barnhustullen - Blasieholmstull - Blockhusuddstullen - Danvikstull - Djurgårdsbrunnskanalens tull - Fredrikshofs tull - Grinds tull - Hammarby vintertull - Hornstull - Karlbergs tull - Kungsholmstull -Ladugårdslandstull - Ladugårdsgrinden - Långholmstullen - Långholmens vintertull - Norrtull - Roslagstull - Rännebanan - Skanstull - Tanto vintertull - Väster tull
Personliga verktyg