Mörby centrum

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Mörby centrum

Mörby centrum, centrumområde i Mörby i Danderyds kommun och station i Stockholms tunnelbana. Mörby centrum är idag kommuncentrum i Danderyds kommun.

Centrumbyggnaden

De ursprungliga delarna av Mörby centrum byggdes 1961 av byggnadsfirman Fors & Son, som ett u-format utomhuscentrum, med öppning åt söder. Därefter har Mörby centrum byggts ut i flera etapper. År 1977 blev en stor ombyggnad klar, i samband med att tunnelbanan fick sin nya slutstation vid Mörby centrum. Sedan dess är Mörby centrum ett inomhuscentrum med verksamhet på fyra våningar. I direkt anslutning till centrumbyggnaden finns ett parkeringshus med sammanlagt 400 platser fördelade på två våningar.

Mörby centrum innehåller idag både butiker och varuhus, restauranger, läkare, tandläkare, bibliotek, polis och annan service, samt vissa av Danderyds kommuns förvaltningar. Där finns också kommunens informationskontor.

Idag ägs fastigheterna av Diligentia AB[1].

Utbyggnadsplaner

Kommunen och fastighetsägaren arbetar med att utveckla centrumområdet ytterligare. Ambitionen är att området kring Mörby centrum ska få en mer stadsmässig prägel. Redan idag finns bostäder i närheten av centrumbyggnaden. Den nu planerade utbygganden kommer att innehålla fler bostäder, samt kontor och andra verksamheter.

Under 2008 genomfördes en arkitekttävling, med 37 deltagande förslag. Arkitekttävligen vanns av förslaget Solvind[2], som har ritats av den franske arkitekten Erik Giudice. Ett uppdrag i arkitekttävlingen var att planera för ett helt nytt höghus, som ska uppföras på en tomt strax norr om den nuvarande centrumbyggnaden.

Byggstarten för höghuset och övriga nya byggnader i området sker tidigast under hösten 2010.

Tunnelbanan

Station Mörby centrum invigdes den 29 januari 1978 och är ändstation på linje 14, den ligger efter station Danderyds sjukhus. Avståndet från station Slussen är 11,1 kilometer.

Stationen ligger i bergrum 20-22 meter under marken under Mörbyleden och Gamla landsvägen. Stationen har en biljetthall på centrumanläggningens bottenplan vid Mörbyplan. Konstnärlig utsmyckning av Karin Ek och Gösta Wessel; skuggmålningar som tycks skifta färg beroende på vinkeln.

Precis norr om stationen finns en larmad uppställningshall för tunneltåg. Det finns fyra spår med plats för 2+1+1+2=6 stycken fullängdståg. I anslutning till denna uppställningshall finns även en nödutgång från stationen, som i övrigt bara har en uppgång.

  1. http://www.morbycentrum.se/
  2. http://www.danderyd.se/upload/bygg%20och%20miljö/morby_centrum/bidrag/SOLVIND.pdf


Personliga verktyg