Funbo församling

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Funbo församling
Län Uppsala län
Kommun Uppsala kommun
Stift Uppsala stift
Kontrakt Uppsala kontrakt
Folkmängd 2 077
Församlingskod 038006
Pastoratskod 010104
Källa: SCB. Folkmängd för år 2006.

Funbo församling är en territoriell församling inom Svenska kyrkan i Uppsala stift. Församlingen ingår i Danmark-Funbo pastorat.

Innehåll

Allmänt

Funbo församling ligger i Uppsala kommun i Uppsala län. Förr i tiden, när församlingen var en socken, tillhörde den Rasbo härad i Tiundaland. Församlingskyrkan ligger i Funbo.

Funbo församling består av flack och öppen dalgångsbygd mellan låga skogshöjder. Den genomkorsas av länsväg 282 samt Uppsala-Länna Järnväg.

I Gunsta finns en kriminalvårdsanstalt, Åbyanstalten, och en ungdomsvårdsskola (tidigare en skola för döva pojkar). I Marielund ligger stiftsgården Breidagård

Funbo har vidare en framstående motorklubb, Funbo MK.

Historik

Man har funnit ca 1250 fornlämningar. Spridda stensättningar och skärvstenshögar från bronsåldern har hittats. Från järnåldern finns cirka 35 gravfält, på vilka cirka 1 100 fornlämningar finns. Cirka 80% av gravarna är från yngre järnåldern. Resterande del är från den äldre järnåldern. Det finns vidare några storhögar och åtta fornborgar . Vid Lillinge ligger ett stort gravfält. Inom församlingen har återfunnits tolv runstenar, vilka bland annat talar om brobyggen. En av dem nämner socknens namn.

Hallkveds herrgård

Hallkveds herrgård omtalas redan 1288. Den ligger cirka 1 km nordost om Funbo, invid Funbosjön.

Huvudbyggnaden är byggd i två våningar. Gården har två flyglar, vardera med en våning. De är byggda av reveterat timmer. Taken är brutna. I huvudsak har gården uppförts under 1700-talets slut, men i huvudbyggnaden ingår äldre delar.

Halmbyboda herrgård

Huvudbyggnaden är utförd i nyrenässans av exklusiv typ. Den byggdes på 1880-talet. Då bodde Ernst Westerlund (Enköpingsdoktorn) på gården. Greve Leo Tolstoy dy (son till författaren Leo Tolstoy) gift med Westerlunds dotter Dora drev senare Halmbyboda.

Marielunds herrgård

Herrgården hette förut Lund. Den blev frälsegods 1411. Huvudbyggnaden är byggd av sten och har två våningar. Ett trapptorn finns. Det byggdes 1631.

Ortnamnet

Namnet skrevs 1288 Fundbohæreth. Detta är motsvarighet till isländskans fúinn = "rutten". Funborna är de som bor vid sumpmarkerna'. hæreth = härad = "bygd".

Se även

Externa länkar


Personliga verktyg