Erstavik

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Erstavik

Erstavik, egendom (fideikommiss) och naturområde i Nacka kommun, vid Erstavikens innersta vik. Egendomen är det sista större godset som är bevarat som enhet nära Stockholms innerstad och bevarar både gamla byggnader och gårdsdriften.

Historia

Erstavik är första gången nämnt 1356 då gården är sätesgård för frälsemannen Bengt Larsson. Ortnamnet skrivs då Ærnastewik. Kung Albrekt pantsatte 1364 gården till påven för att täcka de stora skulder som dess senaste ägare Nils Turesson (Bielke) ådragit sig. Under 1470-talet ägdes gården av Nils Ottesson (Björnram från Västergötland) och 1480-99 av lagmannen i Södermanland Peder Ragvaldsson (Fargalt). På 1700-talet kom godset till dagens ägarfamilj Petersen (adlad af Petersens) genom grosshandlare Herman Petersen som 1765 gjorde godset Erstavik och det s.k. Petersenska huset i Gamla stanLilla Nygatan 2 i Stockholm till en fideikommiss. I kommissen ingick även fastigheten Lilla Nygatan 9.

1719 hemsökte den ryska flottan under sitt krigståg längs Sveriges ostkus även Erstavik och flera av godsets gårdar brändes. Men när de ryska styrkorna drog vidare norr ut genom Baggensstäket hejdades de av överste Baltzar von Dalheim som höll stånd tills Södermanlands regemente under ledning av Rutger Fuchs hann fram och slog tillbaka ryssarna. Händelsen innebar slutet på Ryssarna härjningar som under de 41 dagar som kriget varade orsakade stor skada och den ryska flottan drog sig tillbaka. Ett monument över händelsen har rests på Skogsö.

1891 såldes hemmanen Neglinge och Skogsö (2 mantal) samt Älgö (totalt 900 hektar) till bankdirektören Knut Agathon Wallenberg som där grundade Saltsjöbaden. Köpeskillingen uppgick i den tidens penningvärde till 250 000 kronor som kom att tillföras fideikommissen som kapital. Storleksmässigt har godset behållit sin storlek sedan seklets början och ökat sin areal något, från 2307 hektar 1909 till dagens 2400 hektar.

Till godset hör bla. Drevinge Gård och ett stall beläget i den nordvästliga utkanten av egendomen.

Byggnaden

Den nuvarande huvudbyggnaden ritades av arkitekten Jean Eric Rehn och uppfördes på 1760-talet. Byggnaden är murad i tegel och i tre våningar med putsad fasad. Slottet rymmer bevarade inredningar i rokoko och gustaviansk stil. Till huvudbyggnaden hör ett kapell samt två flyglar som vetter mot Erstaviken.


Erstaviks Fideikommiss idag

Genom en överenskommelse 1961 bidrog Stockholms stad till renoveringen av det Petersenska huset i Gamla stan. I gengäld lät Erstaviks fideikomiss Stockholms stad arrendera tre stora markområden mellan Nackareservatet och Erstaviken, dessa områden utgör ett omfattande grönområde mellan Nackareservatet och Erstaviken med det närliggande Saltsjöbaden. Egendomen är fortfarande (2007) i familjen af Petersens ägo och en av de sista kvarvarande fideikommisserna i Sverige. Idag omfattar godset 2 400 hektar mark. Erstavik har konsekvent slagit vakt om att bevara sina marker och hindra exploatering samt att hålla markerna öppna för allmänheten. Mer information om gården finns på erstavik.se

Koordinater: 59°16′04″N 18°14′45″O / 59.26778, 18.24583

Personliga verktyg