Digital television

Från Rilpedia

(Omdirigerad från Digital-TV)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Digital television, oftast kallat digital-TV (DTV) är televisionsutsändningar där man använder digital modulation och komprimering för att sända ljud och bild. I DTV kan man också bifoga andra tjänster, exempelvis textning av program och elektronisk programguide (epg).

Innehåll

Teknik

De viktigaste egenskaperna med digital-TV är att den digitala signalen kan, utan några större förluster, komprimeras så att det för TV-sändningar avsatta frekvensområdet kan innehålla fler kanaler. Dessutom är digitala sändningar mindre känsliga för störningar eftersom systemet har inbyggd felkorrigering.

I vissa situationer, till exempel om det är väldigt mycket rörelse i bilden, kan de digitala sändningarnas kvalitet bli betydligt sämre än de analoga sändningarna. Komprimeringstekniken bygger på att inte hela bilden behöver skickas för varje uppdatering, utan att enbart information om vad som har ändrats sedan den senaste bilden skickas. Om allt för mycket har ändrats måste hela bilden skickas för varje uppdatering. För att kunna hålla den begränsade datamängden per sekund måste varje bild komprimeras hårt vilket kan ge dålig kvalitet.

"Grynig" bild som man kan drabbas av vid analoga sändningar förekommer inte om bilden överförs digitalt, vilket gör att digitala sändningar ger betydande kvalitetsvinster jämfört med analoga sändningar om mottagningsförhållandena är dåliga.

Vid mycket dåliga mottagningsförhållanden kan de digitala sändningarnas kvalitet tvärt om bli sämre än de analogas, eftersom både bild och ljud kan bli "ryckiga" eller t.o.m. försvinna helt periodvis. En analog sändning hade istället gett en mycket grynig bild och brusigt ljud.

I Europa och på många andra håll i världen sker digitala TV-sändningar normalt enligt standarden DVB (internetbaserade sändningar använder andra system), som bygger på komprimeringstekniken mpeg-2. Därtill används ofta något krypteringssystem för betal-TV-kanaler.

Distributionssätt

Terrestrial (markbunden)

Digital terrestrial television, eller markbunden television (det så kallade marknätet), består av ett eller flera sändarnät som finns placerade på olika master. Sådana sändningsnät finns i dagsläget i bland annat Tyskland, Italien, Sverige, Storbritannien och Finland.

Sändningar i digitala marknät förekommer både som krypterade och okrypterade sändningar. I Storbritannien är nästan alla sändningar i det digitala nätet okrypterade, så man kan se runt trettio kanaler utan att betala för det, bara man skaffar sig en digitalbox. I Sverige är ungefär två tredjedelar av TV-kanalerna krypterade.

Planer finns i många länder på att ersätta det gamla analoga nätet med digitala sändningar. År 2003 blev Berlin först i världen att släcka de analoga sändningarna och släckningen ska därefter fortsätta genom landet. Sverige genomförde 2005-2007 en liknande stegvis släckning, medan man i Finland stängde hela nätet 1.9 2007 kl 04:00 EST[1]. Orsaken till att man ofta vill släcka de analoga sändningarna snabbt är bland annat att man vill kunna använda de frekvenserna till annat istället.

Kabel

Många kabel-TV-nät sänder digital-TV parallellt med de analoga sändningarna. Oftast brukar man då ha ett analogt standardutbud som sedan kan kompletteras med digitala kanaler. De flesta kabeldistributörer har dock inga planer på att släcka de analoga sändningarna, och vissa förlitar sig fortfarande på enbart analoga sändningar.

I Sverige inledde Com Hem sina digitala sändningar i november 1998.

I Finland sänds ingen analog signal i kabelnätet efter 29.2 2008[2].

Satellit

Nästan alla satellitdistributörer har gått över till digitala sändningar. Bland de svenska tvkanalerna finns ingen längre i analog satellitversion. I andra länder har utvecklingen mot digitala sändningar inte kommit lika långt och i till exempel Tyskland sänds flertalet satellitkanaler både digitalt och analogt.

IP-nätverk

Det senaste sättet att ta emot digital-TV är via bredband, något som ofta kallas IPTV. I Sverige tillhandahålls sådana tjänster av exempelvis Telia och Bredbandsbolaget/Viasat. Observera att IPTV sker i stängda nätverk, inte över öppna internet. TV-sändningar över internet kallas i allmänhet webb-tv.

Digital-TV-övergången i Sverige

Huvudartikel: Marksänd digital-TV i Sverige

Våren 2003 beslutade riksdagen att analoga sändningar i marknätet skulle upphöra för att ge plats åt digitala. Man hade då sänt digitalt och analogt parallellt sedan 1999. Övergången gjordes i fem etapper, och slutfördes den 15 oktober 2007, då hela landet var digitaliserat.[3]

Noter

  1. http://www.digitv.fi/sivu.asp?path=1;2996
  2. http://www.hs.fi/artikkeli/1135229652114
  3. digitalövergången.se

Se även

Externa länkar

Jämför pris på Digital-TV-abonnemang Expert - Digital-TV-Guiden

Personliga verktyg