Beroende

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Att vara beroende av något är att inte kunna sluta med det. Vanligt är att man är beroende av en viss substans, till exempel alkohol, vilket kallas alkoholism. Även nikotin och många illegala droger är beroendeframkallande.

Man kan även vara beroende av att utföra vissa handlingar. En sentida trend är att se många vardagliga företeelser som potentiellt beroendeframkallande. Detta inkluderar TV, sex, mat, motion, Internet och TV-spel. En typ av beroende som är så vanlig och skadlig att den anses vara en psykiatrisk diagnos är spelberoende, då man är beroende av att spela om pengar, till exempel på spelautomater eller nätpoker.

Nära anhöriga till beroende lider också av beroendet. Att tvångsmässigt försöka hålla alkoholisten man har som partner nykter, kallas för att vara medberoende.

Innehåll

Vad är ett beroende?

Psykologen och spelberoendeforskaren Thomas Nilsson anger i sin bok Jakten på Jackpot sex viktiga kriterier som ska uppfyllas för att ett beteendemönster ska betecknas som ett beroende.

  1. Upptagenhet. Personen är helt upptagen av aktiviteten i fråga. Det mest av ens vakna tid går åt till att fundera över aktiveteten, när det gäller droger till exempel kan mycket handla om att få tag i dem.
  2. Sinnesförändring. Aktiviteten innebär en genväg till att må bättre på kort sikt.
  3. Toleransökning. Att man hela tiden behöver mer av den substans man använder, eller den aktivitet man håller på med. När det gäller spelberoende kan det handla om att man behöver spela om mer och mer pengar för att uppnå samma kick.
  4. Abstinenssymtom. Kroppen vänjer sig vid substansen eller beteendet, och då man slutar upplever man jobbiga fysiska och psykiska symtom. Dessa effekter är särskilt obehagliga vid beroende av till exempel alkohol eller heroin.
  5. Konflikter. Den beroende hamnar ofta i konflikter med sin omgivning. Man talar också om inre konflikter, som att bryta mot ett löfte man har givit sig själv.
  6. Återfall. De flesta som är beroende av något försöker någon gång sluta. Återfall är mycket vanliga, och leder ofta till att samma nivå av missbruk återupptas.

Substansberoende

Från och med fjärde upplagan (1994) av American Psychological Associations standardmanual för diagnoser inom psykiatrin, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) används i manualen begreppet substansberoende (substanse dependence). Substansberoende kan enligt DSM-IV finnas även om fysiologiska abstinenssymtom helt saknas vilket var en förändring jämfört med äldre utgåvor. I äldre versioner av manunalen var fysiska abstinessymtom ett krav för att ett betende skulle räknas som ett beroende. Alla kriterier som räknas upp i DSM-IV behöver inte vara uppfyllda, det räcker med att minst tre av dem uppfyllts vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna. [1] [2]

Litteratur

Referenser

  1. APA Diagnostic Classification
  2. Beroendecentrum Diagnostik av missbruk och beroende
Personliga verktyg