Avföring

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Orden skit, spillning och bajs omdirigerar hit. För andra betydelser, se Skit (olika betydelser) och Bajs (olika betydelser).

Avföring, även kallat skit, fekalier, bajs, exkrementer och spillning kallas den substans som återstår av födan efter att den passerat genom en organism som absorberat delar av dess näringsinnehåll. Även utsöndrandet av denna substans kallas avföring.

Inom sjukvården används termerna "A" (stor), och "a" (liten) för att ange avföringens kvantitet. Denna dokumenteras sedan på en så kallad avföringslista [1] Dock använder vissa vårdinstanser sifferbeteckningar där "1" står för liten, "2" för mellan och "3" för stor. För att ytterligare precisiera kvantiteten används också ibland plustecken respektive minustecken, som kombineras med siffrorna.

Avföring hos samtliga arter med ett fungerande matspjälkningssystem består i huvudsak av ämnen avsedd art ej kan tillgodgöra sig. Hos människan består avföringen först och främst av cellulosa, vilken består av såpass stora molekyler att de ej kan passera tarmväggen, och därmed bortförs genom avföringen. Hos däggdjur som människan består avföringen till viss del av bakterier, som trivs i den näringsrika miljön i tjocktarmen. Bland annat trivs bakterier som tillverkar den livsnödvändiga vitaminen B12. Det finns också kolibakterier som gör att man kan få kolera. Det är framför allt förekomsten av bakterier och deras restprodukter som ger avföring dess ytterst oangenäma odör. Avföringen färgas brun av bilirubin, ett färgämne i gallan. Annars är avföring grå. Kroppen gör sig av med avföringen genom anus.

Djurs avföring

Hästspillning
Hundavföring på asfalt

Vissa djur äter regelmässigt avföring - sin egen, sina artfränders eller andra arters. Detta kallas koprofagi. Vissa djur lever på fekalier och finner det nyttigt. Guano kallas de stora mängder avföring som bildas av fåglar i områden med stor biomassa i havet på grund av uppvällningar. Guano ingår som en viktig del i jordbruk som gödning. Fossilerad avföring kallas koproliter.

Se även

Fotnoter

  1. Larsson L Förstoppning och diarré, 2001 [1]
Personliga verktyg