Sven Peter Bexell

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Sven Peter Bexell, född 26 september 1775 [1][2] i Villstad, Småland, död 5 maj 1864 i Grimetons prästgård, Halland. Föräldrar var häradsprosten magister Daniel Bexell och hans hustru Magdalena, född Strömwall. Han var gift med Sara Lovisa von Wolffradt (1782-1870) från Thorstorps säteri i Grimeton, Halland.

Volontär vid Kungl. Jönköpings regemente 1793. Studerade i Lund 1794. Livdrabant hos kung Gustav IV Adolf den 11 maj 1795 och deltog på hans resor fram till 1798 i Sverige, Danmark, Finland och Tyskland. Löjtnant i armén 1799. Han övergav den militära banan år 1800 och prästvigdes i Växjö 10 mars 1801, blev hovpredikant 27 oktober samma år och fram till 1805. Pastor i Växjö 1808, kyrkoherde i Grimeton och Rolfstorp, Halland 11 september 1812, kontraktsprost 1819, erhöll professors namn 1822, riksdagsman 1823, 1828, 1834, 1840, 1844. Ledamot av Götiska förbundet 1816, Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg 1817, Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Samfundet Pro Fide et Christianismo korresponderande ledamot av Kungliga Lantbruksakademien 1818, samt ledamot av Kungl. Vasaorden

Mest känd är Bexell som kulturhistorisk författare och hallandshistoriker. Åren 1817-1819 gav han ut "Hallands historia och beskrifning", och tillsammans med brodern Justus Gabriel Bexell, Göteborgs stifts Historia och herdaminne (1835). Viktig för svensk författningshistoria är hans omfattande verk Bidrag till svenska kyrkans och riksdagarnes historia ur Presteståndets archiv (1835) som omfattar perioden 1650-1751, och Riksdagshistoriska anteckningar eller Bidrag till svenska kyrkans och riksdagarnes historia ur Prästeståndets archiv (1839) för perioden 1755-1778.

Bexell är begravd på Grimetons kyrkogård.

Bror till honom var nykterhetsrörelsens banbrytare Carl Emanuel Bexell[3] och en brorson var den halländske politikern och fornsakssamlaren Alfred Bexell.

Källor

Crusenstolpe, Magnus Jacob, nekrolog över Bexell i Svea folkkalender s. 135, 1865.

Noter

  1. Matrikel öfver Götheborgs stifts presterskap och skole-betjening, utgiven av Göteborgs Stadscatechet Benjamin Bagge, tryckt hos Samuel Norberg, Göteborg 1819 s.103
  2. Hallands historia och beskrivning
  3. G. Hellström, Stockholms stads herdaminne, 1951, s. 353
Personliga verktyg