Kontraktsprost

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Stilguide Wikipedia-logo.png

Innehåll

Formatering

Struktur

Länkar

Det är nödvändigt att ha en form av struktur på Wikipedias artiklar.

Det finns olika hjälpmedel för struktureringar på Wikipedia:

 1. Wikilänkar
 2. Listartiklar som startar med "Lista över ...".
 3. Ämneskategorier som kategoriserar artiklar under en ämnesgrupp.
 4. Portaler är en sorts ingångssidor för ett visst ämne.
 5. Navigationsrutor grupperar artiklar eller artikelserier med hjälp av mallar.
 6. Årtal och datum
 7. Geografiska kooordinater

Innehåll

Wikilänkar

Wikipedia består av sidor (artiklar) som innehåller wikilänkar till andra sidor. Alla artiklar ingår i en stor väv av länkar, som representerar olika slags relationer. Artikeln Ungern innehåller länkar till artiklarna om språket ungerska, grannlandet Österrike, statsskicket republik, floden Donau, huvudstaden Budapest och medlemskapet i Europeiska unionen. I vänstermarginalen till varje artikel finns länken "Sidor som länkar hit".

Wikilänken skapas genom att sätta [[klamrar]] runt det som ska bli artikelns titel. Ibland kan flera begrepp ha samma titel, till exempel ortnamnet Viborg som finns på flera ställen. Detta löses genom särskiljning. Namnet Viborg kan bli en förgreningssida, som länkar till olika artiklar som Viborg, Ryssland och Viborg, Danmark.

Det är fullt möjligt att skapa en sida som ingen annan länkar till. En sådan sida kallas "föräldralös" (orphan) eller "övergiven" och det betraktas som ett fel. Kanske har den som skapade artikeln stavat fel till titeln? Kanske saknas [[klamrar]] i de sidor som nämner artikelns titel? Kanske försöker andra sidor länka till [[gris]], men den rätta artikeln har titeln svin? Sådant går att lösa genom omdirigeringar.

Artiklar som länkas till från en enda annan sida är också ett misstänkt fel. Om Karin Boyes pappa bara omnämns i artikeln om Karin Boye, så kanske han inte behöver en egen artikel? Informationen om honom kanske lika bra ryms i artikeln om Karin Boye? Det är inget självändamål att skapa fler artiklar. Två bra skäl att starta en ny artikel är att flera sidor behöver länka till den och att informationen inte ryms i grundartikeln. Men stadsdelar kan vanligen beskrivas inom artikeln för staden och medlemstidningar inom artikeln för föreningen.

Se Rilpedia:Wikilänkar och Rilpedia:Stilguide för mer information.

Listartiklar

Huvudartikel: Wikipedia:Listor

En lista är en vanlig sida vars huvudsakliga syfte är att räkna upp och länka till ett antal andra sidor. Listor bör kanske inte skapas över ämnen som är svåravgränsade, mycket omfattande eller i de fall då det är omöjligt att avsluta dem. Listartiklar är lätta att skapa och underhålla, åtminstone för begränsade listor som Sveriges län eller de största floderna i Afrika. Listor ska helst också innehålla mer än bara länkarna, till exempel varje läns folkmängd och residensstad eller längden av varje flod. Listartiklarnas namn brukar för tydlighets skull börja med "Lista över ..." (se Rilpedia:Namngivning) och sorteras in i Kategori:Listor med underkategorier.

Fördelar med listor

Listor har flera fördelar jämfört med kategorier:

 • Listor kan sorteras och formateras på sätt som inte är möjliga med kategorier.
 • Hela listan kan finnas på en sida (kategorier kan ha högst 200 objekt per sida).
 • Listor inkluderas, till skillnad från kategorier, vid sökning på Wikipedia och hittas också av sökmotorer.
 • Listor kan länka till olika avsnitt i artiklar.
 • Det är enklare att bygga en komplett lista eftersom man inte behöver skriva en artikel för varje listobjekt.
 • I listor kan man i vissa fall ta upp saker som inte är relevanta för en egen artikel och därför inte kan finnas med i en kategori.
 • Det är enklare att byta namn på listor än kategorier. När man byter namn på en kategori så måste man ändra i alla artiklar som ingår i kategorin.
 • Listor fungerar mer som normala sidor, och kan till exempel ha bilder vid sidan av listan.
 • Eventuella rödlänkar finns integrerade i listan.
 • Listor kan länka till sidor som inte finns (röda länkar)
 • Listor kan innehålla bilder.
 • Listor kan innehålla kompletterande text och information.
 • Listor är enklare att förstå för ovana användare och är ofta mer lästa än kategorier.

Se Rilpedia:Listor för mer information.

Kategorier

Kategorier sorterar in artiklar som behandlar näraliggande eller likartade artiklar i logiska grupper. En artikel kan läggas i ett godtyckligt antal kategorier. En kategori kan dessutom vara en underkategori till en annan kategori, och i sin tur innehålla underkategorier. På detta sätt har ett nätverk av kategorier byggts upp. Alla existerande kategorier förutom "rotkategorin" Kategori:Topp är (eller bör åtminstone vara) i själva verket underkategorier till någon annan kategori. På så sätt är Kategori:Däggdjur en underkategori till Kategori:Djur och innehåller själv ett stort antal underkategorier, som till exempel Kategori:Rovdjur.

Det kan till första början tyckas vara krångligare för redaktören att kategorisera en artikel än att inkludera den i en listartikel, men det är rent tekniskt inte mycket mer komplicerat; allt som krävs är att texten [[Kategori:ÖNSKAD KATEGORI]] läggs in i artikeln.

Svårigheten för redaktören ligger alltså inte i det rent tekniska, utan snarare i att avgöra i vilka kategorier som det är lämpligt att lägga artikeln, men denna svårighet föreligger ju även vid uppbyggnaden av listor.

För läsaren visas de kategorier som artikeln insorterats i längst ner på sidan efter ordet: Kategorier. Dessa kategorier är länkar till kategorisidor som visar alla artiklar i given kategori. Denna kategorisida behöver inte uppdateras efter att en ny artikel lagts in i kategorin, utan detta sker automatiskt. Kategorisidan kan redigeras som en vanlig Wikipedia-sida, men praxis vid svenska Wikipedia är att på denna sida enbart lägga in information som tjänar till att förklara och förtydliga kategorins syfte.

Kategorier är till stor hjälp för att navigera mellan artiklar på Wikipedia, för att hitta mer information om liknande ämnen. Med kategorier minskar starkt behovet av en sektion Se även, eftersom många av de artiklar som idag listas under denna rubrik kommer att återfinnas i samma kategori. Om redaktören däremot önskar göra en översikt över ett ämnesområde som omfattar även artiklar som ännu inte skrivits är en listartikel bättre. En listartikel kan organisera artiklarna på ett strukturerat sätt, medan en kategori enbart visar dem i alfabetisk ordning.

Med kategorier minskar även behovet av navigationsmallar (se nedan), i varje fall den typ som enbart syftar till att visa läsaren på likartade artiklar. Navigationsmallar som syftar till att strukturererat underlätta navigeringen mellan artiklar är naturligtvis fortfarande berättigade.

Fördelar med kategorier

Kategorier har flera fördelar jämfört med listor:

 • Kategorier sorteras automatiskt.
 • Kategorier har en mer omfattande hierarki med många underkategorier och kan därför vara bättre för att navigera på Wikipedia.
 • Det är mindre sannolikt att kategorier innehåller länkar till artiklar som inte är relevanta.

Tänk också på att en kategorisida fungerar på samma sätt som en vanlig artikel eller en lista. Det går alltså att lägga in rödlänkar, bilder och mycket annat även på en kategorisida.

Se Rilpedia:Kategorier för mer information.

Portaler

Portaler är ämnesvisa ingångar till Wikipedia. De mest kända är Portal:Huvudsida och Rilpedia:Deltagarportalen.

Portaler infördes på tyska Wikipedia i oktober 2003, på engelska Wikipedia i februari 2005. En särskild namnrymd (Portal:) infördes i januari 2006, men dessförinnan låg portalerna typiskt i namnrymden Wikipedia. På svenskspråkiga Wikipedia skapades Wikipedia:Sportportalen i september 2004 och Wikipedia:Filmportalen i oktober 2004. Mallen {{portaler}} skapades i oktober 2005 och då fanns redan 20 portaler. Svenska huvudsidan döptes om till Portal:Huvudsida i november 2006.

På tyska Wikipedia har portalernas diskussionssidor vuxit ut till "redaktioner" som är en sorts större Rilpedia:Projekt.

Se Portal:Portaler för mer information.

Navigationsrutor

Navigationsrutor eller navigationsmallar är små grafiska "lådor" som grupperar artikelserier. En navigationsruta tjänar till att leda läsare mellan artiklar i en serie. Navigationsmallar kan ha en poäng när det handlar exempelvis om en ögrupp eller liknande, men bör inte dyka upp för ofta. Antalet navigationsmallar i artiklarna bör inte heller överstiga artiklarnas längd. I de fall navigationsmallarna dubblerar kategorin är de oftast onödiga.

Se Rilpedia:Mallar och Kategori:navigationsrutor för mer information.

Årtal och datum

Wikipedias årtalsartiklar och datumartiklar utgör ett system av listartiklar och kategorier, som sätter in artiklar i ett kronologiskt sammanhang. Det blir lätt att hitta andra händelser som inträffade samma år, andra personer som föddes samma år, eller samma dag på året.

Se Rilpedia:Årskrönikor för mer information.

Geografiska koordinater

Genom att använda {{coord}} och andra koordinatmallar för att ange geografiska koordinater i artiklar, sätts de in i ett geografiskt sammanhang. En länk till en karta läggs i artikeln. Men koordinaten gör också att externa indexeringstjänster får lättare att hitta artiklar som ligger geografiskt nära varandra.

Se Mall:Coord och Rilpedia:Projekt geografi/Koordinater för mer information.

Personliga verktyg