Kyrkoherde

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Kyrkoherde är en befattning som arbetsledande präst för ett pastorat inom Svenska kyrkan. En kyrkoherde har rätt att tillhöra den församling hon/han tjänstgör i.

Innehåll

Flerförsamlingspastorat

I pastorat som består av flera församlingar (flerförsamlingspastorat) har oftast kyrkoherden sin tjänst i den största församlingen. I de andra ingående församlingarna tjänstgör då någon annan präst (komminister) i pastoratet.

Kyrkoherden i en domkyrkoförsamling

Kyrkoherden i en domkyrkoförsamling kallas domprost.

Behörighetskrav

En ordinarie kyrkoherdetjänst kan sökas av den präst som tjänstgjort minst tre år som präst, är fyllda 30 år och som förklarar sig beredd att tjänstgöra med präster av såväl kvinnligt som manligt kön. För vikariat kortare än tre månader medges undantag från regeln.

Arbetsledarskap

Kyrkoherden är arbetsledare för den personal som direkt arbetar med församlingens grundläggande uppgift (att fira gudstjänst, att bedriva undervisning, att utöva diakoni och mission).

Kyrkoherden ansvarar för pastoratets kyrkobokföring, och är därför också oftast arbetsledare för kyrkobokföringspersonal (till exempel kyrkobokföringsassistenter och kyrkoskrivare).

Särskilt ansvar

Kyrkoherden har ett samordnings- och tillsynsansvar för all verksamhet i pastoratet, inte bara församlingsverksamheten. Innebörden av detta ansvar är vida omdiskuterat och inte än prövat riktigt fullt ut av Svenska kyrkans överklagandenämnd.

Se även

Personliga verktyg