Reformistisk socialism

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Red flag II.svg
Om den politiska ideologin:
Socialism
Riktningar

Anarkism
Autonomism
Demokratisk socialism
Frihetlig marxism
Frihetlig socialism
Funktionssocialism
Gillesocialism
Kommunism
Marknadssocialism
Marxism-deleonism
Luxemburgism
Marxism-leninism
Syndikalism
Socialdemokrati
Trotskism
Utopisk socialism

Vetenskap

Marxism

Influenser

Arbetarrörelsen
Fackförening
Internationalism
Utilitarism
Arbetarråd

Idéer

Egalitarism
Demokrati
Klasskamp
Revolution
Kollektivism
Socialisering
Solidaritet

Huvudartiklar

Socialismens historia
Planekonomi
Socialistiska stater
Kritik mot socialismen

Geografiska grenar

Afrikansk socialism
Arabisk socialism
Eurokommunism
Socialism med kinesiska särdrag
Socialistinternationalen

redigera

Reformism ett begrepp för en ideologi kring hur förändringar och förvandling av ett samhälle bör gå till, där man i motsats till revolutionärer vill förändra samhället gradvis med demokratiskt beslutade reformer i stället för en omställning genom revolution. Ordet kan dels användas för att beskriva denna inställning till förändringar över huvud taget, eller specifikt för att beskriva de inriktningar inom socialismen som strävar efter att förändra samhället på detta sätt.

Reformism är ursprungligen ett arbetssätt inom socialismen där man ville avskaffa kapitalismen och införa socialismen genom stegvisa reformer, man ville nå målet genom allmän rösträtt och parlamentariska beslut. I den meningen är exempelvis Socialdemokraterna (som har en stark ställning i Europa och speciellt i Norden) är anhängare av reformismen, även om de vill hitta lösningar inom det kapitalistiska systemet, då de ser sig själva som demokratiska socialister vilket samtidigt ändå kan betraktas som en variant av reformistisk socialism.

Ordet kan i vår tid även ha en vidare betydelse och då syfta på allmän socialreformatorisk verksamhet som också borgerliga partier kan vara anhängare av.


Se även

Personliga verktyg