Internationalism

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

För begreppet inom lingvistik, se Internationellt ord


Internationalism är en politisk rörelse som förespråkar större ekonomiskt och politiskt samarbete mellan länder, något som ses som fördelaktigt för alla parter. Anhängare av denna rörelse, som till exempel medlemmar av World Federalist Movement, hävdar att länder borde samarbeta eftersom deras långsiktiga och ömsesidiga intressen är mer värdefullt än deras respektive egna individuella kortsiktiga mål.

Internationalism är till natur motsatsen till extrem nationalism, jingoism och nationell chauvinism, likväl som till tron på en strikt ekonomisk globalisering som förnekar värdet av utbyte av länders kultur och olikheter. Internationalism grundas på erkännandet av länders jämlikhet trots olikheter, med full respekt för respektive lands nationella egenart.

Innehåll

Internationalismens riktningar

Höger-vänsterskalan

Internationell socialism var en av de ursprungliga idealen för kommunismen, men är inte begränsad till vänstern. Högerfalangens strävan för ekonomisk globalisering använder likartade begrepp med avseende på ekonomisk integration, men har andra politiska målsättningar med ett annat ekonomiskt system i sikte. Vänsterfalangen talar om en globalisering som är grundad på solidaritet.

Länders självständighet och supermakter

Internationalism är per definition fortfarande beroende av supermakters ingripande och deras förekomst. Dess syfte är emellertid att

  • uppmuntra multilateralism, så att världen inte styrs av ett enstaka land
  • skapa såväl ett formellt som informellt oberoende mellan länder, vilket sker genom att internationella organisationer medges begränsad övernationell makt.

Många internationalisters ideal är att gå längre mot en demokratisk globalisering genom att skapa en världsregering. De ser vissa internationella organisationer, som FN och EU, som lyckade prototyper för en möjlig framtida utveckling. Detta ideal har dock motstånd hos andra internationalister, som önskar en harmonisk samexistens av flera språkligt och kulturellt distinkta samhällen. Ett världsmedborgarskap som eliminerar alla befintliga politiska gränser, skulle kunna påskynda den språkliga och kulturella utjämningen och likriktningen, där minoriteters kulturella intressen skulle tvingas backa till majoritetskulturers fördel. För att motarbeta detta förespråkar därför somliga internationell federalism.

Se även

Personliga verktyg