Realism

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Treppenflur bei Nachtbeleuchtung, 1848, Adolph von Menzel

Realism är överlag benämning på något som utgår från verkligheten.

Innehåll

Filosofi

Huvudartikel: Realism (filosofi)

Realism inom filosofin har en rad betydelser. En typ av realism menar att verkligheten är identisk med det våra sinnen visar oss. Den kallas ibland naiv realism, eftersom den är lätt att kritisera. Den naive realisten tycks behöva anta att alla katter verkligen är svarta om natten eller att husfasader verkligen byter färg beroende på skiftande ljusförhållanden. Som kritisk realism betecknas alternativet att våra sinnen står i en viss systematisk relation till en objektivt existerande verklighet, men inte strikt avbildar den. Denna är vanlig, som när man säger att det vi ser som rött ljus orsakas av ljus inom ett visst våglängdsområde, eller kanske av ett slag mot ögat. Klassisk atomism hos Demokritos och Lucretius ger tidiga exempel på detta.

Den ontologiskt realistiska riktningen menar att tingens egenskaper existerar oberoende av om vi varseblir dem eller ej. Realism står då i opposition till nominalism och idealism. Inom matematikfilosofi är realism detsamma som platonism. Vidare kan realism stå i motsats till instrumentalism inom vetenskapsteorin och går då ut på att vetenskapliga teorier och teoretiska entiteter faktiskt existerar. När man inom vetenskapsteorin (eller vetenskapsfilosofin) talar om naturlagar skiljer sig realisterna från regularitetsteoretikerna vilka menar att det enda som existerar är regulariteter eller regelbundenheter, och inte några nödvändiga lagar.

Litteratur

Huvudartikel Realism (litteratur).

Realismen som litterär epok varade från omkring 1830 till 1860. Den betecknas av en strävan efter att skildra omvärlden så realistiskt som möjligt, det vill säga ur ett mer eller mindre objektivt och vetenskapligt perspektiv. Ett exempel är romanen Pappa Goriot av Honoré de Balzac och ses närmast som ett tydligt exempel på Balzacs detaljrealism. Realismen uppkom som en direkt opposition mot romantiken och dess fantasi och naturmystik.

Film

Inom filmen förekom bland annat socialrealism och neorealism.

Bildkonst

1800-talets realism i konsten präglas av många vardagliga motiv och många skildringar av arbetare och deras miljöer. Konstkritikerna blev under denna tid en viktig del i konstens värld. Litografitekniken uppfanns och började användas flitigt bl.a. av Honoré Daumier och i och med det kunde konsten spridas snabbare och lättare, också fotografi började användas inom konsten bl.a. av Nadar.

Statsvetenskap

Huvudartikel Realism (statvetenskap).

Inom den statsvetenskapliga teoribildningen om internationella relationer betecknar realism olika riktningar som betonar "realpolitik" och strategi framför ett allt för stort betonande av ideella mål. Den traditionella realismen utgår från en pessimistisk syn på människan, och är på så sätt besläktad med konservatismen. En nyare variant, neorealismen, betonar det internationella politiska systemets anarkiska struktur. Detta gör att den internationella politiken enligt realisterna påminner om det "naturtillstånd" utan regering som finns hos många klassiska filosofer. Inom den praktiska politiken rekommenderar realismen en utrikespolitik som främjar det nationella intresset, genom bl.a. lämpliga strategiska allianser.

Se även


Personliga verktyg