Barocken

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Exempel på barockskulptur: Giovanni Lorenzo BerninisDen heliga Teresas extas

Barocken är benämningen på den epok eller stilriktning som främst inom konsten (måleri, skulptur, arkitektur, musik etc.) var dominerande i Europa från slutet av 1500-talet och in på 1700-talet.

Innehåll

Historik

Barocken hade sin storhetstid under 1600-talet. Stilen kännetecknas av en särpräglad dramatik och storvulenhet i formen när det gäller bildkonst och arkitektur. Barocken delas vanligtvis in i ungbarock, högbarock och senbarock.

Den katolska kyrkan använde sig av främst barockarkitektur som ett led i sin motreformation under 1500-talet. Gränserna mellan konstarterna suddades ut, vilket kan märkas på barockarkitekturen som rikligt består av skulpturer och bildkonst. Rörelse är något centralt som man försöker fånga under barocken, därav den engelska termen The flying forms ("de flygande formerna"). Stilriktningen bröts under 1700-talets första decennier, då rokokon, och senare nyklassicismen växte fram, med dess återanknytning till antika ideal.

Inom arkitektur och bildkonst brukar 1600-talet och början av 1700-talet anses tillhöra barocken, medan litteraturen anses präglas av barockens tematik från slutet av 1500-talet fram till 1600-talets slut. Musikvetenskapen anser att barocken infaller från slutet av 1500-talet fram till cirka 1750.

Barocken är starkt präglad av den lokala konsten i ett visst område, och något som är spanskt barockt behöver inte alls likna något engelskt barockt. Detta gäller främst måleri och arkitektur.

Barocken har under perioden 1700-1900 setts på många sätt och ofta mycket nedsättande. Den barocka litteraturen och konsten hyllades av nazismen som "den tyska anden" och användes mycket i den nazistiska propagandaapparaten. Under början av 1800-talet ansågs barocken vara synonymt med fult (därav ordet barock), för att under andra delen av samma århundrade hyllas för den fantastiska litteraturen, musiken och konsten (nybarocken).

Ordet barock

Ordet "barock" har i alla tider, fram till 1800-talet, då det gav namn åt tidsepoken, använts som ett nedsättande ord om något ("Detta är barockt!").

Följande översättningar för barock på olika språk:

  • Portugisiska (barroco) = oregelbundet bildad pärla
  • Franska (baroque) = vidunderlig, oregelbunden

Var ordet barock kommer ifrån vet man inte riktigt, men man vet att den först objektiviserades under 1800-talet. Andra förslag på ursprunget än de ovan nämnda är till exempel att den skulle komma från den samtida skulptören och konstnären Federico Barocci.

Termen barockmusik introducerades 1919 av musikforskaren Curt Sachs.

Litteratur

Konst

Musik

Se även

Externa länkar


Personliga verktyg