Pass

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
För andra betydelser, se Pass (olika betydelser).

Ett pass är en formell identitetshandling utfärdat av en statlig myndighet som identifierar innehavaren som en nationell medborgare. Ett pass används som en internationell legitimationshandling vid gränskontroller. Passet kan också användas som en ersättning till nationella id-kort.

Passhandlingar är bundna till internationella lagar och bifaller rätten för innehavaren att besöka andra nationer. Pass innehåller vanligtvis innehavarens fotografi, underskrift, födelsedata, nationalitet och ofta även andra uppgifter.

Det moderna passtvånget infördes i Europa i och med första världskrigets utbrott 1914. Det har sedan dess gällt för resor mellan länder (med undantag för bilaterala överenskommelser såsom den mellan Storbritannien och Irland och den nordiska passunionen), ända tills Schengensamarbetet införde nya regler.

Sedan 1982 är det ICAO (FN:s luftfartsmyndighet) som beslutar om standarder för pass. EU har infört hårdare regler för utforming av sina länders pass. USA driver på utvecklingen av pass med bättre säkerhet och mer information.

Innehåll

Passtyper

Montenegrinskt pass från 1887.

Vanligt pass är till för vanliga medborgare och används för normalt resande. För Sveriges del är det Polismyndigheten som är passmyndighet inom landet medan det är ambassader samt vissa konsulat som är passmyndighet utom landet. I varje län finns minst en passmyndighet. Det är inte nödvändigt att ansöka om pass i det län man bor i, utan det går bra att ansöka om pass i vilket län som helst.

Ett svenskt pass har sedan 1 oktober 2005 en giltighetstid på fem år och ansökningsavgiften är 400 kronor. Giltighetstiden och avgiften är densamma för barn och vuxna. Handläggningstiden för utfärdande av ett pass är vanligtvis mellan 5-10 arbetsdagar. Det är nödvändigt att personligen inställa sig hos passmyndigheten både vid ansökan och vid utlämnande av pass.

Det finns också möjlighet att ansöka om provisoriskt pass, som utfärdas direkt efter att ansökan godkänts. Det tar endast ca 10 minuter att skapa ett provisoriskt pass. Endast ett fåtal passmyndigheter i Sverige utfärdar provisoriskt pass:

Arlanda flygplats, passcentralen i Göteborg, polishuset i Karlskrona, polishuset i Karlstad, Landvetter flygplats, polishuset i Luleå, Drottninggatan 18 i Malmö, Skavsta flygplats, Sturup flygplats, polishuset i Umeå samt polishuset i Västerås.

Giltighetstiden för ett provisoriskt pass är maximalt sju månader men får endast användas inför nära förestående resor och omhändertas vid ankomsten tillbaka till Sverige i de fall man går igenom passkontroll. Ansökningsavgiften är 980 kronor.

Diplomatiskt pass är pass som används av diplomater (tex. ambassadpersonal och konsulatpersonal). Dessa styrker innehavarens diplomatstatus och ger dessa vissa särskilda privilegier i visitlandet, tex. viss diplomatisk immunitet.

Tjänstepass är ett pass som används av statstjänstemän för officiella resor. I Sverige utfärdas tjänstepass i regel endast till högre statstjänstemän samt även andra tjänstemän som tillhör UD utan att vara diplomater eller som tjänstgör för SIDA i Sverige och har många officiella resor.

Andra passtyper som utfärdas i olika länder är "Official Passports", "Grupp-pass", "Internal passports" med flera.

Främlingspass ges till personer som inte kan erhålla ett pass från det land som de själva är medborgare i; i vissa fall utfärdas också främlingspass till de vars medborgarskap är oklart eller till statslösa. I huvudsak brukar dock statslösa istället erhålla vad som kallas för resedokument enligt 1951 års Genèvekonvention.


Resedokument är ett slags pass som utfärdas enligt 1951 års Genèvekonvention och ges till personer med status som flyktingar samt till vissa statslösa. Ett resedokument berättigar innehavaren till fri inresa i de länder som anslutit sig till konventionen.

EU-passet

Inom EU används ett gemensamt pass, vilket regleras i EU-bestämmelser som slogs fast 2003.

På databladet som finns på sida 4 finns följande information tryckt: Passtyp, Landskod, Passnummer, Efternamn, För- och mellannamn, Nationalitet, Längd, Födelsedatum, Personnummer, Kön, Födelseort, Myndighet, Utfärdningsdatum, Sista giltighetsdag, Namnteckning samt bild.

Dessutom finns en maskinläsbar rad.

Bland säkerhetsdetaljerna finns bland annat en holografisk bild med det separata landets statsvapen, en bild på innehavaren som syns när passet riktas mot ljus, ett antal vinkelbilder (bilder som syns i olika vinklar) samt en bild på väderstreckspilen som är synlig i UV-ljus.

Dessutom finns ett datachip (RFID) med bilden i ett JPEG-format och all data.

EU-passet gäller som legitimation inom medlemsländerna, till exempel på banken och vid kontokortsköp. Dock har Sverige egenheten att utländska pass inte gäller på banken, eftersom de måste innehålla svenskt personnummer och vara utfärdat av svensk organisation. Annars går det inte att kontrollera att de inte är stulna och verkligen avser angivet personnummer. Det finns en lag i Sverige att banken måste registrera svenskt personnummer på alla kontoinnehavare. Man kan inte skaffa svenskt id-kort utan att ha ett sådant innan eller ha en nära anhörig som på plats intygar personens identitet. Icke-EU-pass och äldre pass från medlemsländerna gäller inte utan vidare för många länder, vilket skapat stora problem för en del som flyttat till exempel till Sverige.

Stämpling

Det är vanligt att passet stämplas vid varje gränskontroll, särskilt vid inresa och ibland vid utresa. Det finns många sidor reserverade för det i passet. Stämplingen görs för att andra myndighetspersoner skall kunna se att personen rest in via en officiell passkontroll och hade rätt till inresa, samt hur länge personen varit i landet. Det brukar finnas en tidsgräns för det.

Enligt gemensamma EU-bestämmelser skall pass som tillhör medborgare i EU/EES/Schweiz inte stämplas vid in- eller utresa till/från de länderna. En familjemedlem till en medborgare i EU/EES/Schweiz som har uppehållstillstånd eller uppehållsrätt skall inte heller få sitt pass stämplat vid in- eller utresa inom EU/EES/Schweiz, oavsett vilket land familjemedlemmen är medborgare i. Samtliga övriga medborgare skall få sina pass stämplade både vid in- och utresa till/från Schengenområdet. Det finns några få undantag som gäller i vissa gränsområden, avseende personer som bor i gränsområdet och har särskilda ID-kort för att få passera gränsen till/från Schengen inom ett mycket begränsat geografiskt område.

Inom många muslimska länder får personer som tidigare besökt Israel inte besöka landet utan särskilt visum. Det avslöjas om israelisk stämpel eller egyptisk eller jordansk stämpel från israeliska gränsen finns i passet.

Förfalskning av pass

Förfalskningar av pass eller användande av andra personers pass är ett relativt vanligt brott. Det har blivit svårare i och med passens tekniska utveckling, men även förfalskarna har skaffat sig modern utrustning som gör den brottsliga verksamheten möjlig.

I januari 2007 konstaterade norsk polis att den irakiska ambassaden i Stockholm ägnat sig åt förfalskning av pass och utfärdat 26 000 falska irakiska pass. Bland de som fått dessa pass finns människor från Syrien, Iran, Turkiet och Libanon. Det svenska Migrationsverket har även tidigare varit medvetna om detta och informerat UD om saken.[1] Det förekommer även för vissa länder såsom Irak och Afghanistan att äkta pass ändå är felaktiga eftersom de är utfärdade på falska personbevis, födelseattester med mera. Syftet med detta har med all sannolikhet varit att underlätta för innehavarna av de falska passen att söka asyl i länder där irakier har lätt att få asyl.

Passfrihet

I vissa fall tillåts man resa mellan två länder utan pass.

  • Inom Norden. Enligt den nordiska passunionen är det normalt inga passkontroller vid gränsen och nordisk godkänd legitimation gäller vid gränsen, för flyg, på hotell och liknande, dock oftast inte på banken och liknande, där inhemsk legitimation behövs.
  • Inom Schengenområdet är det är det normalt inga passkontroller vid gränsen och ett särskilt nationellt id-kort eller pass gäller vid gränsen, för flyg, på hotell och liknande, dock oftast inte på banken och liknande.
  • Mellan Storbritannien och Irland är det ingen kontroll heller (dock vid flygresor). Nationellt id-kort eller pass behövs för flyg, på hotell och liknande.
  • Mellan övriga EU-länder är det passkontroll, men nationellt id-kort från EU-länder accepteras. Förutom att Sverige kräver pass för resande till och från sådana EU-länder[2].
  • Mellan Kroatien och Italien/Österrike/Slovenien är det passkontroll, men nationellt id-kort från någon av dessa länder accepteras.
  • Mellan USA och Kanada är det passkontroll. Det finns vissa passliknande kort (t.ex. NEXUS) som accepteras, som endast medborgare eller fast bosatta i de två länderna kan få.

Se även

Källor

  1. http://www.metro.se/se/article/2007/01/31/07/5629-32/
  2. Fakta om nationellt id-kort

Externa länkar

Personliga verktyg