Asyl

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
För boken av Liza Marklund och Maria Eriksson, se Asyl (bok)

Asyl (av latin asy'lum, fristad, tillflyktsort), är det skydd en stat kan erbjuda förföljda personer under sin jurisdiktion, framför allt inom sitt territorium, men också på sina ambassader och ombord på fartyg under nationens flagga.

Asyl är i äldre svensk statlig sjukvårdslagstiftning benämningen på psykiatriska sjukhus för obotliga patienter, till skillnad från "hospitalen" där sådana fall vårdades, som ansågs botningsbara. Asyler fanns i anslutning till hospitalen i Uppsala, Vadstena, Lund, Vänersborg och Piteå. Vid den psykiatriska vårdens omläggning 1929 avskaffades asylinrättningarna och vården inrättades i de då nyinrättade sinnessjukhusen.

Se även

Personliga verktyg