Norrbro

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Norrbro med Operahuset i bakgrunden, vy österut från Riksbron.

Norrbro är en bro som går mellan Gamla Stan och Norrmalm i Stockholm. Det är en 19 meter bred stenvalvsbro över Norrström från 1807 som sträcker sig från Lejonbacken vid Stockholms slott och går över Helgeandsholmen till Gustav Adolfs torg.

Innehåll

Tidigare broar

Norrbro på 1840-talet. I förgrunden syns bland andra publicisten Lars Johan Hierta.

Förbindelsen norrut från Stadsholmen är en del av Stockholms tidigaste historia och redan från 1288 finns de första säkra uppgifterna om "Stockholms norra bro" i ett gåvobrev från Magnus Ladulås till Klara kloster. Vidare i Upplandslagen, stadfäst av kung Birger Magnusson år 1296, nämns i Byalagsbalkens 23:e flock Stokholms bro.

Brons sträckning var ursprungligen mer västerut än dagens, som en fortsättning av Västerlånggatan. Den bestod av en bro norr om Helgeandsholmen och en och så småningom två broar söderut, där den senare anlagda hade lite olika sträckningar mer österut än den första. Vid 1700-talets slut fanns det tre träbroar där de två som hade samma sträckning som den kommande Norrbro hette Slaktarehusbron och Vedgårdsbron.

Från år 1654 finns ett projekt till en bro i slottets axel. En ny bro ingår också i Nicodemus Tessins d.y. plan för slottsomgivningen från 1713. Carl Fredrik Adelcrantz fick 1781 sitt förslag på ny bro godkänd, men det reviderades och först efter ändringar av Erik Palmstedt, som var den ansvarige för byggandet av bron, kunde Norrbro stå färdig 1807 efter tio års arbete.

Om bron

Norrbrobasaren med Adolf Bonniers boklåda till vänster. Ca 1870.
Norrbro smyckad vid Gustav V:s 80-årsdag.
Renoveringen av Norrbro i mars 2009

Brons norra del består av tre stenvalv och var färdig 1797 medan den södra delen över Stallkanalen består av ett valv och var färdig 1806.

Bron som var ovanligt bred för sin tid och med både god stenläggning och trottoarer blev den ett populärt promenadstråk, dit också affärsbodar kom att anläggas, den så kallade Norrbrobasaren.

När riksdagshuset började uppföras på 1890-talet så försvann basaren och samtidigt övertogs Norrbros roll som det populära promenadstråket av Strandvägen.

Norrbro centrala roll vid slottet har gjort att den än idag spelar en roll som paradgata. Det är här vaktparaden gör sin anmarsch mot slottet och det är här landåer med kungliga och statschefer kan ses på väg till slottet.

Trafikmässigt var Norrbro ända in på 1870-talet den enda vägförbindelsen mellan Gamla Stan och landen norr därom. Med Vasabrons tillkomst 1878 så skapades en alternativ förbindelse, men först när Västerbron stod klar 1935 så förändrades trafikflödet genom staden. Den ökade trafiken skapade dock behov av än fler förbindelser över Norrström. Strömbron och pontonbron från Riddarholmen tillkom för att avlasta Norrbro, men det var dock först med Centralbron på 1960-talet som trafiken ordentligt minskade över Norrbro.

Idag är Norrbro en imposant byggnad som knyter ihop andra - Slottet, Riksdagshuset, Arvfurstens palats och Kungliga Operan. Och när forna tiders intensiva trafik och folkliv nu blivit till än rännil, vid sidan av turisterna, så kan bron ses som en del av del av bevarad historia, och symboliskt nog ligger Stockholms medeltidsmuseum numera just under bron vid strömparterren.

Renoveringen av bron

För närvarande (2009) pågår omfattande renoveringsarbeten för Norrbron. Efter 200 år utan större underhåll var bron i dåligt skick. Sättningar gjorde att konstruktionen tog skada och vatten rann in i Medeltidsmuseet som evakuerades. Stora delar av brons stenar har demonterats och ses över, bland anntat avlägsnas samtliga järndubbar som blivit rostiga. I farbanan bytts samtliga rörledningar och installationer för uppvärmning läggs in. Norrbro är avstängd och inhängnad från september 2007 till våren 2010. Till Kronprinsessan Victorias bröllop den 19 juni 2010 skall allt stå färdigt. Avstängningen innebär att all cykel- och fordonstrafik hänvisas till Strömbron eller Vasabron.

Se även

Externa länkar

Personliga verktyg
På andra språk