Mil

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Mil är en längdenhet vars definition varierat och varierar beroende på plats och tidpunkt. Den ursprungliga milen var den romerska, som motsvarade tusen dubbelsteg (paces) eller omkring 1 483 meter. Order mil kommer från latinets mille=tusen. Senare etablerade ett flertal europeiska regioner egna definitioner.

Internationellt används ännu inom sjöfarten begreppet nautisk mil, ibland kallad sjömil, samt i USA och i Storbritannien den engelska milen, dock inte i Kanada, med flera samväldesländer.

I Sverige och Norge anges 1 mil som lika med 10 kilometer. Denna definition antogs år 1889, då metersystemet infördes i den svensk-norska unionen. I det idag dominerande enhetssystemet, SI-systemet, ingår meter som en grundenhet och kilometer (km) som en multipelenhet, genom att prefixet k betecknar tusen. Längdenheten mil ingår inte i SI-systemet. Före 1889 definierades en svensk mil som 18 000 alnar, vilket motsvarade 10 688 m medan en norsk mil motsvarade 11 298 m. Se även milstenar.

Måttet används främst i dagligt tal. I officiella sammanhang används istället kilometer; vägmärken är ett viktigt exempel och anledningen är bland annat att man vill undvika att förvirra internationella trafikanter. Därför finns det inga vägmärken i Sverige som sätter ut avstånd i annat än kilometer. Motorfordons bränsleförbrukning brukar dock i Sverige och Norge anges i liter per mil även i officiella sammanhang; internationellt används istället ofta enheten liter per 100 kilometer. Uttrycken milersättning och milkostnad är vedertagna i Sverige, även i lagstiftning.

Det finns ett EU-direktiv, nr 80/181/EEC, "måttenhetsdirektivet"[1], som anger vilka måttenheter som får användas i EU. Svensk mil är inte en av dem. I slutet av 2009 blir direktivet fullt giltigt, och det skulle då bli olagligt att använda mil i officiella sammanhang och i samband med reklam, försäljning mm.

Svensk historik

Före år 1649 hade varje landskap en egen definition av mil. Här följer några längder för olika landskapsmil i dåvarande Sverige:

  • 1 finsk mil = ca 6 000 meter
  • 1 Smålandsmil = ca 7 000 meter
  • 1 Ångermanlandmil = 6 666 famnar = 11 875 meter
  • 1 västgötamil = ca 13 000 meter
  • 1 dalamil = ca 14 485 meter

År 1649 infördes enhetsmilen som motsvarade 10 688,54 meter (= en Upplandsmil). Den delades även in i 4 fjärdingsvägar om vardera 4 500 alnar eller 2 672 meter. En mil skulle representera avståndet mellan gästgivaregårdarna.

Genom 1665 års regelverk infördes följande definition:

1 svensk mil = 3 600 stänger = 6 000 famnar = 18 000 alnar = 36 000 fot ≈ 10 688,54 meter.

Från år 1889 då metersystemet slutgiltigt infördes blev 1 mil (nymil) = 10 km = 10 000 meter. Denna typ av metriska mil var ett mått som antogs av den dåvarande unionen bestående av Sverige och Norge. Andra länder i världen nöjde sig med att använda kilometer. I Finland används mil (på finska peninkulma) ännu ibland som namn för 10 km, dock mycket mindre än i Sverige och inte mera officiellt. Redan under den ryska perioden, innan metersystemet togs i bruk, var det ryska "verst" (på finska: virsta), 1 067 m, mycket vanligare.

Se även

Externa länkar

  1. * EU-direktiv, nr 80/181/EEC
Personliga verktyg