SI-prefix

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Ett SI-prefix är ett prefix som kan användas till någon av enheterna i SI-systemet (Système International d'Unités) för att ange multipler eller delar av dessa enheter. Prefixen kan användas både till systemets grundenheter och till de härledda enheterna.

Innehåll

Exempel

  • Prefixet kilo multiplicerar med 1000, så kilometer betyder tusen meter och kilowatt betyder tusen watt.
  • Prefixet milli dividerar med 1000, så millimeter betyder en tusendels meter och millisekund betyder en tusendels sekund.

I äldre litteratur kan man se flera prefix kombinerade, där storleken ska antas vara produkten av de enskilda prefixen. Detta är felaktig användning. Man får alltså inte skriva kMHz, utan det skall vara GHz (gigahertz). Ett annat vanligt felaktigt skrivsätt är µµF (eller än värre MMF), när man menar pF (pikofarad). Detta är en kvarleva från före 1960 då p och G med flera infördes.

Användning utanför SI-systemet

I vissa fall används prefixen även för enheter utanför SI-systemet. Man säger till exempel ibland , megaton, megaelektronvolt och gigaparsec. Inom ekonomi används ibland prefixet k i exempelvis kkr, kilokronor, istället för tkr, tusen kronor. Inom redovisning och liknande arbetar man i varje land för sig och är inte vana vid utländska språk och standarder. I USA används ofta versalt K för att avse kilo; till och med i förkortningen Y2K avses prefixet kilo.

Tabell

SI-prefix
1000n 10n Prefix Symbol Sedan Namn Decimaltal
10008 1024 yotta Y 1991 Kvadriljon 1 000 000 000 000 000 000 000 000
10007 1021 zetta Z 1991 Triljard 1 000 000 000 000 000 000 000
10006 1018 exa E 1975 Triljon 1 000 000 000 000 000 000
10005 1015 peta P 1975 Biljard 1 000 000 000 000 000
10004 1012 tera T 1960 Biljon 1 000 000 000 000
10003 109 giga G 1960 Miljard 1 000 000 000
10002 106 mega M 1960 Miljon 1 000 000
10001 103 kilo k 1795 Tusen 1 000
10002/3 102 hekto h 1795 Hundra 100
10001/3 101 deka da 1795 Tio 10
10000 100 (saknas) (saknas) Ett 1
1000−1/3 10−1 deci d 1795 Tiondel 0,1
1000−2/3 10−2 centi c 1795 Hundradel 0,01
1000−1 10−3 milli m 1795 Tusendel 0,001
1000−2 10−6 mikro µ 1960 Miljondel 0,000 001
1000−3 10−9 nano n 1960 Miljarddel 0,000 000 001
1000−4 10−12 piko p 1960 Biljonddel 0,000 000 000 001
1000−5 10−15 femto f 1964 Biljarddel 0,000 000 000 000 001
1000−6 10−18 atto a 1964 Triljondel 0,000 000 000 000 000 001
1000−7 10−21 zepto z 1991 Triljarddel 0,000 000 000 000 000 000 001
1000−8 10−24 yokto y 1991 Kvadriljondel 0,000 000 000 000 000 000 000 001

Dataenheter, binära prefix

Prefixen kilo (k), mega (M), giga (G), och tera (T) är också vanliga tillsammans med enheter för informationslagring som bit och byte. Eftersom sådana storheter ofta har värden som utgör potenser av två, har prefixen i dessa sammanhang använts i en oegentlig betydelse:

  • k = 210 = 1 024 (k skrivs ibland med stor bokstav för att markera den avvikande tolkningen)
  • M = 220 = 1 048 576
  • G = 230 = 1 073 741 824
  • T = 240 = 1 099 511 627 776

Vid beskrivning av kommunikationshastigheter har prefixen emellertid alltid använts i sin egentliga betydelse. Ett 10 Mbit/s ethernet sänder med 10 000 000 bit/s och inte med 10 485 760 bit/s. Motsvarande gäller också för hårddiskar, som använder decimala prefix (100 GB=100*109 B), medan andra dataminnen har binära prefix. För en 1.44 MB diskett gäller att den har 1440 kB, cirka 1,406*220 bytes, varav 1,39*220 tillgänglig för filer.

Dessa inkonsekvenser hade inte så stor betydelse så länge datorerna hade förhållandevis lite minne och nätverken förhållandevis låg hastighet, men allt eftersom kapaciteten och hastigheten ökade, har förvirringen blivit ett lite större problem.

Som följd av detta införde IEC (International Electrotechnical Commission) 1998 en ny uppsättning binära prefix utanför SI. De bildas genom att byta ut sista stavelsen i SI-prefixen mot "bi" och till motsvarande symboler lägga bokstaven "i":

Detta betyder också att de ordinarie prefixen enligt IEC enbart har sin bas-10-betydelse och aldrig någon bas-2-betydelse. De binära prefixen har dock ännu inte fått någon större allmän spridning. 1 GB internminne betecknar fortfarande ibland 1 073 741 824 byte i praktiken.

Se även

Externa länkar

Personliga verktyg