EU-direktiv

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Europaflaggan

EU-direktiv är ett direktiv i EU som binder en medlemsstat till att införa direktivets mål inom en viss tidsfrist utan att ge detaljer på hur resultatet ska uppnås. EU-direktiv är sättet att hantera EU:s gemensamma lagstiftning. Eftersom EU inte är ett land, så ger EU istället direktiv till medlemsländerna att införa angiven lagstiftning.

Innehåll

Sverige

Ett EU-direktiv är inte direkt gällande i Sverige såsom en vanlig lag stiftad av den Svenska riksdagen. EU-direktivet innebär endast en förpliktelse för den svenska staten att genom lagstiftning eller på annat sätt se till att direktivets mål uppnås. Om detta mål inte har uppnåtts, eller om vidtagna åtgärder inte är tillräckligt bra, kan direktivet ändå ha direkt effekt.

Om Sverige redan uppfyller de krav som ställts i ett direktiv, behöver inga åtgärder vidtas. I annat fall måste åtgärder vidtas inom en bestämd tid.

EES

Även EES-länderna, såsom Norge och Island är förpliktigade att införa direktiven, dock utan att få vara med och diskutera deras utformning. Undantag gäller mat och dryck och några andra områden, där EES-länderna kan bestämma själva. Det finns en formell möjlighet för EES-länderna att vägra införa EU-direktiv, men åtminstone Norge har inte använt möjligheten[1].

Se även

Källor

  1. no:EU-direktiv


Europeiska unionens flagga EU-portalen — metasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.
Personliga verktyg