Makroekonomi

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Nationalekonomi

Mikroekonomi

Makroekonomi

Historik
Merkantilism | Marxism
Klassicism | Neoklassicism
Österrikiska skolan | Stockholmsskolan
Keynesianism | Monetarism
Chicagoskolan

Makroekonomi är den del av nationalekonomin som handlar om aggregerade storheter, såsom nationalräkenskaper, inflation, konjunktursvängningar, arbetslöshet och tillväxt.

Ursprung

Fram till 1930-talet skilde ekonomiska analytiker inte på individuella ekonomiska beteenden från aggregerade beteenden. I och med 1930-talets stora depression, då hela den utvecklade världen led på samma gång, och i och med teorier om nationalinkomst och produktstatistik dök upp, började begreppet makroekonomi dyka upp. Speciellt inflytelserik var John Maynard Keynes, som bland annat formulerade olika teorier för att försöka förklara den stora depressionen.

En av nationalekonomins utmaningar har varit kampen att förena makroekonomiska och mikroekonomiska modeller. I början av 1950-talet utvecklade makroekonomer mikrobaserade modeller på makroekonomiska beteenden, exempelvis konsumtionsfunktionen. Den nederländske ekonomen Jan Tinbergen utvecklade den första omfattande makroekonomiska modellen, som han först utvecklade för Nederländerna och senare applicerade på USA och Storbritannien efter andra världskriget. Den första globala makroekonomiska modellen initierades av Lawrence Klein, och var en av anledningarna till att han belönades med Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne år 1980.

Teoretiker såsom Robert Lucas, Jr. föreslog på 1970-talet att åtminstone några traditionella keynesianistiska makroekonomiska teorier var tveksamma, eftersom de inte baseras på att människor är individer. Dock har nykeynesianister presenterat mikroekonomiska modeller för att stötta sitt makroekonomiska teoretiserande, och några keynesianer har ifrågasatt idén att mikroekonomisk grund är nödvändig om modellen ska vara analytiskt användbar.

En makroekonomisk modell bygger alltså på hur de aggregerade storheterna hänger samman och påverkar varandra. Vad händer med arbetslöshet, statsbudget och inflation när lönenivån i ett land stiger starkt, kan vara en makroekonomisk frågeställning för att nämna ett exempel.

Det finns många olika makroekonomiska tankeskolor som inte alltid direkt konkurrerar med varandra, även om de ibland kommer fram till olika slutsatser. Makroekonomi är som andra vetenskaper ständigt föränderlig, just eftersom den fortfarande är relativt ny, och målet inte är att ha rätt, utan att komma nära sanningen. Det är uppenbart att ingen av de nuvarande skolorna lyckats begripa hur ekonomin fungerar fullständigt. Var och en bidrar dock till att lösa det stora pusslet. Det är också möjligt att kombinera de olika skolorna för att komma fram kompletterande slutsatser.

Se även

Externa länkar

Personliga verktyg